V Martine hľadali moderátorské talenty

Tagged: ,

Talentovaní mladí moderátori z Turca predviedli 21. októbra 2014  svoje schopnosti v regionálnom kole súťaže Sárova Bystrica 2014. Podujatie už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Podľa vyjadrení samotných súťažiacich je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na zviditeľnenie sa, ako aj na získanie cenných skúseností. Tie účastníci nadobudli nielen vďaka porovnaniu s ostatnými súťažiacimi, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré si na záver vypočuli od odbornej poroty. Jej predsedníčkou bola Mgr. Eva Benčíková a členkami Mgr. Zuzana Kmeťová a Mgr. Nataša Petrová.

Regionálneho kola sa zúčastnilo 6 súťažiacich z Turca. Po vyžrebovaní poradia sa nádejní moderátori predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým hosťom a moderovanie bloku vlastnej relácie. Porota zaradila do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.

Sárova Bystrica 2014
Sárova Bystrica 2014

Súťaž má dve kategórie – I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 19 do 25 rokov, pričom II. kategória nebola zastúpená. Víťazkou I. kategórie sa stala Michaela Hriňová, študentka Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine a druhé miesto v tejto kategórii obsadila Lucia Zvedelová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Zároveň porota navrhla, aby tieto dve moderátorky reprezentovali turčiansky región na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2014 na žilinskej radnici. Postupové miesto len o vlások uniklo  Jakubovi Dzimkovi z Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine, ktorý skončil na treťom mieste.

III.disciplína vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom súťažiaci Dávid Bače
III.disciplína vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom súťažiaci Dávid Bače

Súťaže sa zúčastnil aj len 14-ročný súťažiaci Dávid Bače z Gymnázia J. Lettricha v Martine, ktorému porota odporučila postup na krajské kolo, napriek skutočnosti, že vek 15 rokov, ktorý je podmienkou účasti v súťaži, dosiahne až začiatkom budúceho roka. Porota pri tomto rozhodnutí zohľadnila mimoriadny talent súťažiaceho.

Interpretácia neznámeho textu Lucia Zvedelová
Interpretácia neznámeho textu Lucia Zvedelová

Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole v Žiline.

Mgr. Monika Ondrušová
zodpovedný pracovník TKS pre médiá

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).