PRAMENE 2014 – krajská postupová súťaž a prehliadka tvorivých choreografií folklórnych kolektívov

Tagged: ,

Turčianske kultúrne stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zrealizovalo 7. júna 2014 v Dome odborov Strojár v Martine krajskú postupovú súťaž a prehliadku tvorivých choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2014.

Krajská postupová súťaž a prehliadka tvorivých choreografií vytvára priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorej cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska. Súťažná prehliadka tvorivých choreografií je trojstupňová (regionálna, krajská a celoštátna). Víťazné kolektívy z krajského kola sa zúčastnia celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky tvorivých choreografií folklórnych kolektívov, ktorá sa bude konať 25. – 26. októbra 2014 v Liptovskom Mikuláši.

Z regionálnych kôl na krajskú prehliadku Pramene 2014 postúpili:

– v kategórii komorné choreografie do 6 interpretov – tanečníkov:

            FS Kalužiar z Martina

FS Drevár z Krásna nad Kysucou

FSk Vajčovci z Horného Vadičova

FSk Javorníček z Hvozdnice

– v kategórii choreografie veľkej formy nad 6 interpretov – tanečníkov:

FS Rovňan z Veľkého Rovného –

FS Váh z Liptovského Mikuláša

 

Úvod súťaže však patril mladému tanečnému páru z detského folklórneho súboru Turiec, L.  Mikovej a M. Macurovi, ktorí sa v tomto roku zúčastnili celoslovenského kola súťažnej prehliadky sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2014, kde sa s tancom „Na vŕšku“ umiestnili v bronzovom pásme. Do tanca im hrala Ľudová hudba Javorové husle.

Choreografie hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Mgr.art. Stanislav Marišler, ArtD., absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika ľudového tanca, ktorý od augusta 2010 pôsobí ako umelecký vedúci SĽUK-u.

Členkami  poroty boli:

Mgr.art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., absolventka Vysokej školy muzických umení v Bratislave, umelecká vedúca FS Ekonóm, režisérka, folkloristka a choreografka;

Mgr. art. Darja Čerpáková, učiteľka v ZUŠ Martin a na Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine, hlasová pedagogička, skladateľka muzikálov, klasický muzikant s citom pre folkór;

Mária Hrebeňárová, učiteľka spevu na ZUŠ v Žiline, ktorá 3 roky spievala v SĽUK-u, momentálne spieva vo folklórnom súbore Rozsutec ako sólistka a pôsobí v ňom ako vedúca speváckej zložky;

PhDr. Alžbeta Gazdíková, kurátorka – etnologička, vedúca Oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok v Slovenskom národnom múzeu – Etnografickom múzeu v Martine.

Po súťažnej prehliadke sa uskutočnil  rozborový seminár, na ktorom porota hodnotila jednotlivé súťažné choreografie v prítomnosti ich autorov. Posúdila umeleckú kvalitu choreografického spracovania tanečno–pohybového materiálu, primeranosť choreografického zámeru ku schopnostiam interpretov, mieru autentickosti a štylizácie, tanečný a hudobný prejav,  vhodnosť výberu a spracovania hudobného materiálu, vystihnutie regionálneho, príp. lokálneho charakteru, vhodnosť použitia krojových súčastí.

Za Žilinský samosprávny kraj na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov zo zlatého pásma postúpili:

v kategórii komorné choreografie: folklórna skupina Javorníček s choreografiou „Na končinovej muzike“

v kategórii choreografie veľkej formy: folklórny súbor Váh s choreografiou „Z tej šuňavskej krčmičky“

V striebornom pásme sa umiestnili:

v kategórii komorné choreografie: folklórny súbor Drevár s choreografiou „Kysuckí zbojníci“

v kategórii choreografie veľkej formy: folklórny súbor Rovňan s choreografiou „Goralský chodníčok“

V bronzovom pásme sa v kategórii komorné choreografie umiestnili folklórny súbor Kalužiar s choreografiou „V Oščadnici na tanci“ a folklórna skupina Vajčovci s choreografiou „Ve Vajčove pri muzike“ V kategórii choreografií veľkej formy bronzové pásmo udelené nebolo.

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór a detské divadlo
www.tks.sk
palovcikova.zathurecka@gmail.com
043/4132394

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).