Na workshope sa učili tvoriť Gag

Lektorom tvorivej dielne bol Mgr. art. Maroš Krajčovič, dramaturg, režisér, metodik pre divadlo v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, organizátor Divadelnej chalúpky ale aj celoslovenského kola súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.
P1010878

Témou druhého tvorivého stretnutia bola príprava a práca na budovaní charakterov postáv v pravidelnej divadelnej situácii a tvorba divadelného gagu od jeho začiatku až po pointu. Lektor Maroš Krajčovič nadviazal na prvé tvorivé stretnutie, ktoré prebehlo koncom septembra a viedli ho Zuzana Galková a Matej Moško. Účastníci si, opäť na Tajovského Ženskom zákone – časť Pytačky, vyskúšali dotváranie postáv v rôznych divadelných situáciách.

P1010888

Záverečné tvorivé stretnutie sa uskutoční 29. novembra 2014 o 16.00 h v Kultúrnom dome v Belej – Duliciach .

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór, divadlo dospelých a detské divadlo

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).