TKS – Ozveny minulých čias

TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO
Turčianske osvetové stredisko v Martine zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002. Od 19. decembra 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Hlavným poslaním TKS je vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií a zabezpečovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov v rámci územnej pôsobnosti okresov Martin a Turčianske Teplice.

Prednáška na tému: Tradičný ľudový odev
Miesto konania: ZŠ A. Stodolu

2.5., 3.5., 7.5., 16.5., 17.5., 23.5., 31.5. 2013
2.5.2013 od 7:45h – do 9:00h

Viac informácií nájdete na www.tks.sk

TKS

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).