SVIEŽI VIETOR V TKS

Značky: , , , ,

Zuzana Kmeťová (1) (1024x683)
Zuzana Kmeťová

V septembri minulého roku sa stala novou riaditeľkou Turčianskeho kultúrneho strediska (TKS) Zuzana Kmeťová. Pod jej vedením sa práca tejto inštitúcie výrazne zintenzívnila, pozitívne prispieva ku kultúrnemu dianiu v celom regióne. O pár dní organizuje vo Valči ďalšiu časť projektu Príbeh zvonov. Pri tejto príležitosti sme požiadali pani riaditeľku, aby nám o porozprávala o projekte, ale aj o ďalších aktivitách TKS. Zuzana Kmeťová nám povedala:
„Krátko po nástupe do funkcie som pochopila, že stredisko, ktoré kedysi nieslo názov Okresné osvetové stredisko, potrebuje novú víziu, novú koncepciu, musí si nájsť svoje miesto medzi ostatnými kultúrnymi inštitúciami nielen v meste, regióne, ale aj celom kraji. Vtedy sa naskytla príležitosť podieľať sa na organizovaní podujatia, ktoré bolo zamerané na príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V tejto súvislosti ma napadli – zvony. Vieme o nich vo všeobecnosti veľmi málo. Pritom väčšina z nich je historicky veľmi vzácna. Všetky majú svoje príbehy, ktoré verejnosti nie sú známe, hoci v cirkevných a obecných kronikách alebo archívoch sú dostatočne zdokumentované. ŽSK podporil našu ideu. Myslím si, že pre TKS to bude pekný projekt a aktivita, ktorá nás bude charakterizovať a zároveň odlišovať od ostatných kultúrnych stredísk v kraji.“

Ako sa „Príbeh zvonov“ vyvíjal a odvíjal?

„Mala som šťastie a našla som podporu v osobe turčianskeho kampanológa, pána doktora Františka Záborského, ktorý sa už dlhšiu dobu venuje výskumu a vyhľadávaniu v tejto oblasti. V jeseni sme uviedli prvý program o vzácnych zvonoch na zvonici kostola v Dražkovciach. V tomto roku pokračujeme, máme rozpracované už tri témy. 17. mája uvedieme dramaticko – hudobné pásmo o zvonoch vo Valči, v auguste si budú pripomínať 90. výročie výstavby zvonice, zavesenia a vysvätenia zvonov v Čepčíne. Do novembra chceme spracovať príbeh vzácnych zvonov na evanjelickom kostole v Martine. Okrem toho stále vyvíjame aktivity na vyhľadávanie historicky cenných zvonov a ich príbehov. Dnes nám už pomáhajú aj niektorí obyvatelia obcí, ktorí s nami v tejto oblasti aktívne spolupracujú.

Čomu ďalšiemu sa venuje TKS v súčasnosti?

„Sprístupnili sme verejnosti svoje klubové priestory, organizujeme v nich klubové podujatia. Od januára sme pripravili niekoľko stretnutí, besied. Patrí medzi ne napríklad spomienka na Miroslava Válka, či spomienkové podujatie spojené s výstavou fotografií zo života folklórneho súboru Turiec. Zorganizovali sme aj výstavu prác a besedu s Jozefom Stehlíkom, jedným z posledných, žijúcich kníhviazačov, ktorý sa vyučil v Kníhviazačskom účastinárskom spolku v tzv. KÚS. Okrem toho je v týchto priestoroch každý mesiac inštalovaná iná výstava. Akcie sa navzájom nevylučujú, ale naopak, podporujú sa. Besedy, stretnutia, tvorivé dielne sa dejú v prostredí obrazov, obrázkov, fotografií. Klubovú činnosť sme teda oživili, ľudia si k nám nachádzajú cestu, spoznávajú kde TKS sídli a šíria informácie o našich podujatiach ďalej.“

Zuzana Kmeťová (2) (683x1024)
Na Tradičných Vianociach v Blatnici

Spolupracujete aj s obcami?

„TKS má pôsobnosť v celom regióne Turca. Preto sme od začiatku rozbehli spoluprácu s obecnými úradmi. Našou úlohou je byť v kontakte s obyvateľmi obcí a implementovať kultúru priamo na obecných priestranstvách a v kultúrnych domoch. Táto spolupráca prináša svoje ovocie – vyhľadávajú u nás metodickú pomoc, pomáhame pri organizovaní rôznych kultúrnych akcií, dramaturgicky sa podieľame na príprave podujatí v obciach. Počas môjho pôsobenia sa snažíme rozpracovávať tieto tri základné línie našej činnosti. Samozrejme, okrem toho sa venujeme aj každodennej povinnej práci pri organizovaní postupových súťaží v jednotlivých oblastiach záujmovej umeleckej činnosti.“
Echo heligónky (1024x683)
TKS spoluorganizovalo aj Echo heligónky vo Valči

Ján Farský,foto: autor

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).