ŠŤASTNÉ A VESELÉ V KĽAČANOCH

Značky: ,

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Turčianske Kľačany sa uskutočnila 19.12.2012 o 16,30 v Kultúrnom dome v T.Kľačanoch. Akadémiu pripravila, so žiakmi nacvičila a hudobne i doprevádzala p. uč. Grenová Dana, v jednej osobe v spolupráci s ostatnými pedagógmi. Akadémie sa zúčastnili všetci žiaci školy, čo korešponduje s koncepciou školy_ zapájanie všetkých žiakov do školských aktivít, snaha vytvoriť taký typ aktivity, do ktorej sú schopné zapojiť sa všetci žiaci školy.

Vianočnú slávnosť otvorili slávnostným príhovorom p. riaditeľka Eva Holečková, p. kaplán r.k. Cirkvi Miloš Hlucháň a p. farár evanjelickej a.r. Cirkvi Maroš Krivuš, obaja z Vrútok. Následný program sa niesol vo vianočnom duchu podporenou veselou zimnou detskou náladou. Dokonalý výkon žiakov i trpezlivosť, profesionalita pg. zboru ocenili rodičia a ostatní prítomní úprimným aplauzom aj osobným poďakovaním všetkým zúčastneným.

Po skončení programu boli pripravené sladké pokušenia vo forme zákuskov a koláčov z dielne mám, starých mám a priateľovškoly a taktiež sladký čaj pre deti a dospelých. V príjemnej vianočnej atmosfére pri malom občerstvení si deti s rodičmi zakúpili darčeky, ktoré pripravovali v rámci tvorivých dielní v ŠKD, dospelí mali možnosť sa porozprávať a deti ešte sa vyšantiť v malej sále KD.
Aj touto akadémiou prispeli žiaci a pedagógovia ZŠ TK k tomu, aby spoločne všetci prítomní prežili krásny predvianočný podvečer.

Videodokument k článku

gr.

/ 2951 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).