Správa z regionálnej prehliadky detského tanečného folklóru

Značky: ,

Dňa 6.4.2013 sa konala regionálna prehliadka detského tanečného folklóru. Miestom konania bolo Kino 1. máj, Vrútky.
Jedným z cieľov tejto prehliadky je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov a zachovávanie štýlovosti a autenticity získaného materiálu.
Postupovej prehliadky sa zúčastnili 3 detské folklórne kolektívy so 4 súťažnými číslami: DFS Kalužiar – Varenie lekváru, DFS Lúčik – Na kováčov a DFS Turiec – A čo koho do toho. S komornou choreografiou sa predstavil len Detský folklórny súbor Turiec – Už prichodí jeseň.
Odborná hodnotiaca porota pracovala v zložení Igor Hraško, Dana Šedová a Alžbeta Sapietová. Po skončení prehliadky sa konali rozborové semináre a vyhodnotenie výsledkov.
Na krajskej prehliadke detského tanečného folklóru v Dolnom Kubíne nás bude reprezentovať Detský folklórny súbor Kalužiar, ktorý získal priamy postup. DFS Turiec a Lúčik boli porotou navrhnutí na odporúčanie na postup. V kategórii komorných choreografií získal priamy postup DFS Turiec.

V Martine dňa 15.4.2013 Mgr. Eva Dudková /metodik pre folklór/
folklór detiLúčikKalužiarVyhodnotenie

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).