SLOVENSKÉ PRAVNO OSLAVOVALO

Značky: , , ,

DSCN7965 (3) (480x640) Je taký kraj, kde si sa narodil. Zem! Na tú musíš myslieť neprestajne.
Kde slnko spoza hory vychodí a hladkajú ťa materinské dlane.

Je taký kraj, kde skromný kvitne kvet. Pohľad sa oprie o najtvrdšie skaly.
Dôverne známy už od detských liet. Ako strom, ktorý z mysle nevyťali.

Oslavy výročia prvej písomnej zmienky o obci bývajú naplnené citmi a dojmami. Počas týchto dní sa stretávajú ľudia, známi, priatelia, ktorí sa možno roky nevideli. Na chvíľu sa zastavia, zaspomínajú, prechádzajú sa po miestach, ktoré zmenil čas.
Obec Slovenské Pravno žije nostalgiou starých čias, ale zároveň sa pýši tým, čo má nové a krásne.

Slovenské Pravno_Fotky 052 (3) (640x480)

V dňoch 11.- 14.júla 2013 sa v tejto obci uskutočnili oslavy 900.výročia od prvej písomnej zmienky o obci.
Pri príprave podujatie obec aktívne spolupracovala s TKS v Martine.

Vo štvrtok 11. júla o 17.00 hod. bola slávnostne otvorená Izba spomienok – výstava fotografií a predmetov zo zbierok miestnych občanov, ktorá bola inštalovaná v budove starej materskej škôlky. Výstavu pripravili pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v spolupráci s miestnymi občanmi.

DSCN7963 (3) (480x640)

V piatok sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V sobotu sa občania, členovia zložiek a súborov, účinkujúcich v programe sústredili pred Obecným úradom, odkiaľ v sprievode, za doprovodu dychovej hudby Dubovčianka, kráčali k vynovenému areálu amfiteátra – na „kolo“, ako sa mu ľudovo hovorí medzi domácimi obyvateľmi. Prestrihnutím pásky bolo toto priestranstvo slávnostne otvorené.
O 15.00 hod sa začal slávnostný kultúrny program, v ktorom vystúpili deti materskej a základnej školy, mažoretky, ženy z miestneho spevokolu. Národ a človek, ktorý si váži svoju minulosť, má nádej, že v spomienkach, slove a piesni bude žiť stále.
Tieto slová rezonovali a niesli sa ako niť celým kultúrnym programom.
V príhovore starostky obce Marty Hrúzovej zazneli slová o minulosti obce, ale aj o jej sľubne sa vyvíjajúcej súčasnosti. Poďakovala sa v ňom všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruky k dielu, aby sa nielen areál , ale i oslavy a sprievodné podujatia v ňom mohli úspešne realizovať.

Slovenské Pravno_Fotky 040 (3) (640x480)

Oslavy prišli pozdraviť poslanci NR SR, primátor mesta Turčianske Teplice, prednostovia Obvodného úradu z Martina i Turčianskych Teplíc, starostovia okolitých obcí. Predseda ŽSK, Juraj Blanár okrem pamätnej plakety osobne priniesol i sladký dar – obrovskú tortu, ktorú za asistencie starostky obce rozkrájali a porozdávali prítomným občanom.
Program pokračoval vystúpením hostí – tancoval a spieval folklórny súbor Oprášené krpce zo Žiliny, spevokol Severanka z Martina, hudobné trio SUNNY Music zo Strečna a vo večernej zábave sa všetci zvŕtali pri hudobnej produkcii známej poprockovej kapely Štvrtá Tretina z Dubového.
V areáli prírodného amfiteátra bolo pripravené občerstvenie pre návštevníkov, dva druhy guľášov, ktoré pripravili členovia miestnych zložiek a iné dobroty, hry a stánky na spestrenie zábavy.
Slávnosti boli ukončené v nedeľu, 14.júla popoludní v amfiteátri ekumenickými službami božími.

TKS

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).