Turčianske javisko 2016

Značky: , ,

Počas trojdňového divadelného maratónu sa divákom „na doskách, ktoré znamenajú svet“ predstavilo 14 neprofesionálnych divadelných súborov (8 v kategórii amatérskeho divadla dospelých a 6 v kategórii divadla mladých) z piatich regiónov Žilinského kraja: D-EFEKT Dubové, Divadelný súbor pri OcÚ a MO Matice slovenskej v Belej – Duliciach, Divadelný súbor „Za Váhom“ Lipovec, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter, Atak 9 Dovalovo, Divadlo GASPAREGO Liptovský Mikuláš, Divadelný súbor ŠAPO Ploštín, PLIAGA pri ZUŠ Nižná a Gymnáziu Tvrdošín, Námestovský ochotnícky súbor NOS, Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA Čadca, Terchovské národné divadlo a Vaša Banda Žilina.

Výsledky krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých

TURČIANSKE JAVISKO 2016

Kategória – divadlo mladých:

1.     miesto s priamym postupom do celoštátneho kola:

Divadlu f*ACTOR Liptovský Peter za inscenáciu OBEC ROKA

2.     miesto s odporučením na postup do celoštátneho kola:

DS Vaša Banda Žilina za inscenáciu KYTICA

3.     miesto:

Terchovskému národnému divadlu za inscenáciu MAČACIE SCHODY

Špeciálna cena:

Detskému a mládežníckemu DS EVA Čadca za spracovanie spoločensky akútnej témy v inscenácii BIELE DETI

Ceny za herecký výkon:

Michaele Madudovej za postavu Boženy Bobuliakovej v inscenácii Obec roka

Vladimírovi Horníkovi za postavu Babizne v inscenácii Kytica

Ocenenie v kategórii divadla jednotlivcov a priamy postup do celoštátneho kola:

DS Pliaga pri ZUŠ Nižná a Gymnáziu Tvrdošín za inscenáciu Zahrajte mi tichúčko

Kategória – amatérske divadlo dospelých:

 

1.     miesto s priamym postupom do celoštátneho kola:

Divadlu Gasparego Liptovský Mikuláš za inscenáciu MUČENÍK

2.     miesto s odporučením na postup do celoštátneho kola:

Divadlu Apostrop J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši za inscenáciu BOL SOM DLHO PREČ

3.     miesto:

Divadlu D – EFEKT Dubové za inscenáciu MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI

DS „Za Váhom“ Lipovec za inscenáciu DVAJA

Ceny za herecký výkon:

Kataríne Janesovej za postavu Marty Pokornej v inscenácii Jožko Púčik a jeho kariérny rast

Petrovi Kašíkovi za postavu Augusta v inscenácii Dvaja

Súčasťou Turčianskeho javiska 2016 boli aj tvorivé divadelné dielne, ktoré na pôde Mestskej scény Martin viedli skúsení lektori: Mgr. art. Michal Tomasy a Miroslava Durná.

Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné predstavenia, viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky a po náročnom a dlhom rozhodovaní udelila ocenenia, pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Matej Moško, členovia poroty Mgr. art. Martina Mašlárová a Mgr. art. Maroš Krajčovič.

Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii amatérskeho divadla dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2016 (9. – 11. jún 2016,  Liptovský Mikuláš) a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2016 (3. – 6. jún 2016, Tisovec). Želáme im veľa úspechov!

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
manažér pre ZUČ: folklór, divadlo dospelých a detské divadlo

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).