Rodáci a osobnosti …ich srdce bilo pre Valču

Tagged: , , , ,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Obec Valča, MS Martin, Dom MS Žilina a MO MS vo Valči pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti výročia rodákov a osobností z obce Valča – Rodáci a osobnosti …ich srdce bilo pre Valču. Spomenuli si na významných rodákov – spisovateľa a grafika Jána Andela, lekára a profesora Mateja Imricha Korauša, národovca a cestovateľa Mateja Čvikotu, predstaviteľa moderného rezbárskeho umenia Antona Drexlera a lekára Jána Bullu.

Podujatie sa začalo o 9.30 h v kostole Panny Márie v Kláštore pod Znievom spomienkovou slávnostnou svätou omšou na rodáka Imricha M. Korauša a pokračovalo o 11.00 h v kostole Povýšenia Sv. Kríža vo Valči spomienkovou slávnostnou svätou omšou na rodákov.

O 15:00 h program vyvrcholil v Kultúrnom dome vo Valči spomienkovou slávnosťou, ktorou sprevádzala moderátorka Mgr. Jana Šufáková. Prítomným predstavila životné osudy spomínaných rodákov. V programe ďalej vystúpili s hudobno-speváckym vystúpením Koleda pre zosnulých sestry Kvasnicové s matkou, sestry Slezákové, spevokol MO MS Valčan, Viera Švecová s ďakovnou básňou z vlastnej tvorby, či žiaci ZŠ, ktorí predniesli a zaspievali poéziu J. Andela.

V10

V1

V2

V4

V6

Program spomienkovými príhovormi ukončili starosta obce Ing. Štefan Paľo, riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej Mgr. Daniel Zemančík a zástupkyňa riaditeľky TKS Bc. Jana Knošková, ktorí vyzdvihli význam spomienkových podujatí a pripomímanie si významných osobností, ktoré svoje životy prežili medzi nami.

V5

V9

Sprievodným podujatím bola výstava diel členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri TKS – rezbárov Karola Stodolicu a Zena Juráška „Pocta Antonovi Drexlerovi“.

Mgr. Monika Ondrušová
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

V7

V8

V11

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).