Programová ponuka TG na marec

Značky: , , , , , ,

Martin 2008-letecky 455 (2) (640x427)

Programová ponuka Turčianskej galérie na marec 2014

Slovenská výtvarná moderna v Turci
Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

Výstavy
2. TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2013
Výstava potrvá do 10. marca 2014
medzinárodná výstavná prehliadka výtvarného fenoménu autorskej knihy. Tento výstavný projekt chce svoju pozornosť upriamiť na aktuálne trendy a posuny v chápaní autorskej knihy v stredoeurópskom kontexte (Česko – Maďarsko – Poľsko – Slovensko) a predstaviť knihu ako zdroj inšpirácie a zároveň predmet výtvarných premien, ktorý má opodstatnenie predovšetkým vo voľnej tvorbe v podobe originálu. Výstava predstaví autorskú knihu ako originálny výtvarný koncept. Na výstave bude vystavených viac ako 160 autorských kníh od 74 autorov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.
Kurátorky:Gina Renotiére a Jarmila Kováčová
Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry SR

13. marec – 4. máj 2014
KRESBA – výber najúspešnejších slovenských a zahraničných autorov na Bienále Plzeň
Medzinárodné bienále kresby Plzeň je jedinečnou výtvarnou súťažou v špecifickej kategórii jednofarebnej kresby. Výstava predstaví súbor ocenených kresieb slovenských účastníkov súžaťe, držiteľov Grand Prix a nositeľov certifikátu najvyššej kvality Short list. Výstava tvorí výber 75 diel slovenských autorov. Medzi vystavujúcimi autormi sú Lýdia Jergušová-Vydarená, Rastislav Podoba, Robert Makar, Veronika Rónaiová, Mária Balážová, Ladislav Berger, Ján Kudlička, Štefan Oslej, Ivan Slovenčák, Pavol Truben a ďalší.
Kurátor: Dana Doricová

13. marec – 20. apríl 2014
Jaroslav Vodrážka „Bolo – nebolo“ – výstava kresby a grafiky s etnografickým námetom a knižných ilustrácií k rozprávkam pre deti. Výstava je koncipovaná zo zbierkového fondu Turčianskej galérie.
do 10. marca 2014

TAK TROCHA SOCHA…
Komorná výstava prestavuje výsledky práce detí, ktoré sa zúčastnili rovnomenného projektu a na tvorivých dielňach si vytvorili vlastné sochy.

Ponuka edukačných aktivít pre školské kolektívy:

FARBA SLOV Hany Zelinovej
Tvorivé dielne inšpirované literárnou tvorbou H. Zelinovej pri príležitosti Roka Hany Zelinovej.

TAK TROCHA SOCHA…
Tvorivé dielne, ktorých zámerom je predstaviť deťom sochu tak, ako ju ešte nepoznajú a hlavne sa sami budú podielať na jej vytvorení.

HURÁ, GALÉRIA!
Špeciálny animačný program pre deti MŠ a deti prvého stupňa ZŠ. Deti sa v ňom formou rôznych hier zoznámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené. Vyskúšajú si ako sa majú v galérii správať.
POZNAJ SVOJU GALÉRIU!
Kreatívny vzdelávací projekt vo forme tvorivých dielní, ktorý deťom umožňuje hravou zážitkovou formou spoznať konkrétne diela stálej expozície Turčianskej galérie. Priamo v stálej expozícií tvoria interpretácie na vystavené diela. Projekt je určený pre žiakov ZŠ a SŠ.

ANIMÁCIE
Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY
Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky.

DEŇ KOCÚRA
Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce každú stredu dopoludnia pre organizované skupiny a popoludní pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG, v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie.

Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací
proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Záujem o všetky tvorivé dielne je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť
u pani Evy Mužilovej (043/422 4448, 0907 972 547 ).

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).