Technické stavby na vodný pohon v Múzeu slovenskej dediny

Mlyny a stavby na vodný pohon oddávna patrili k brehom riek. Tieto stavby, ktoré k svojmu fungovaniu potrebujú vhodný reliéf, spád i prietok vody, predstavuje výstava v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny Technické stavby na vodný pohon.

Medzi základné technické stavby patrili objekty spojené s domácou výrobou a remeslom, no aj také, ktoré pracovali na princípe zložitejších mechanických strojov. K zložitejším technickým stavbám patria vodné mlyny, vodné píly, valchy, mangliarne, stupy alebo napríklad hámre. Ich súčasťou boli často hrádze, hate, stavidlá a vodné šmyky. Samostatnou kategóriou technických stavieb sú mlyny, ktoré fungovali na vodný, ale i veterný a konský pohon.

Industrializácia krajiny, zmeny v hospodárstve a socializácia sa im stali osudnými, a tak sa v 2. polovici 20. storočia začali z krajiny pomaly vytrácať.

Výstava Technické stavby na vodný pohon predstavuje základnú charakteristiku tradičných technických stavieb s dôrazom na hydrotechnické stavby a ich využitie pri spracovaní ovčej vlny, dreva, obilia či iných poľnohospodárskych plodín a technických surovín. Približuje tieto stavby prostredníctvom trojrozmerných modelov Milana Rosinu, ktorý sa ich výrobe venuje takmer šesťdesiat rokov. Modely na výstavu zapožičal sám autor, Slovenské technické múzeum v Košiciach a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

Stavby na vodný pohon, ktoré boli pôvodne plánované do Múzea slovenskej dediny, približuje technická dokumentácia a zbierky Slovenského národného múzea v Martine.

Výstava bude v areáli Múzea slovenskej dediny prístupná od 1. augusta do 30. septembra 2014.

Mgr. Katarína Očková

/ 2949 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).