PRÍBEH ZVONOV z katolíckeho kostola v PRÍBOVCIACH

Tagged: , , , , ,

26-IMGP7435 (3) (640x424)

Zvonica na veži rímskokatolíckeho kostola Sv. Šimona a Júdu v Príbovciach skrýva v sebe tajomstvá troch vzácnych zvonov. Kolektív pracovníkov Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa pustil do ich odkrývania a zorganizoval ďalší (už šiesty) zo série svojich autorských programov – „Príbeh zvonov“ z kostola v Príbovciach. Na príprave podujatia spolupracoval s obcou Príbovce, s pánom farárom valčianskej farnosti Štefanom Barillom a s členmi OZ Nádej človeka, ktorí poskytli pri príprave scenára svoj čas a svoje vedomosti.

19-IMGP7427 (3) (640x424)

„Zvon keby mohol rozprávať, čo by sme sa od neho dozvedeli? Čo všetko videl – biedu, hlad, obdobie vzrastu i úpadku dediniek, ktoré sa rozprestierali okolo kostola…“

ZVON SVÄTÉHO ŠIMONA A SVÄTÉHO JÚDU, s nápisom: „SVÄTÍ ŠIMONE A JUDO APOŠTOLOVIA NAŠI PATRÓNI OCHRAŇUJTE NÁS.“ a ZVON SVÄTEJ BOŽEJ RODIČKY, ktorý zdobí nápis: „SVÄTÁ BOŽIA RODIČKO, BUĎ NAŠE ÚTOČIŠTE.“ boli na zvonicu katolíckeho kostola v Príbovciach objednané prostredníctvom chrámového družstva v Pelhřimove. Zaplatené boli zo zbierok veriacich z Ameriky a domácich veriacich, ktorí aj v ťažkých časoch biedy vyzbierali úctyhodných 7 426 korún na nové zvony. Zliate boli zvonolejárom Richardom HEROLDOM z Chomutova v roku 1924.

Tretím – najvzácnejším – zvonom príbovskej zvonice je RENESANČNÝ ZVON z roku 1591. Zvon je bez reliéfu a neznáme je aj meno zvonolejára, ale má nápis: VERBUM DOMINI MANET ETERNUM. IN ANNO DOMINI 1591(Slovo Pánovo buď zachované naveky…roku Pána 1591).
MVDr. František Záborský – amatérsky kampanológ a lektor projektu – priniesol do príbovského kostola ukázať aj srdce zvona z roku 1591. Má dnes 422 rokov a celé storočia slúžilo v jednej farnosti dvom obciam, bolo priemiestňované medzi valčianskou a príbovskou zvonicou. Tento tzv. putovný valčiansky – ale už 90 rokov je to vlastne príbovský – veľmi vzácny zvon je najstarším zdokumentovaným zvonom v Turci.

09-IMGP7415 (3) (640x424)

V nedeľu popoludní 27. októbra 2013 sa príbovský kostol zaplnil divákmi bez rozdielu veku, zblízka, i zďaleka, všetkými, ktorých zaujíma história. Programom ich sprevádzali recitátori Zuzana Kmeťová, Eva Potůčková a Adam Kmeť. S prejavom vystúpil pán farár Štefan Barilla, doktor František Záborský a podpredsedníčka OZ Nádej človeka Ľubica Vladárová. Spevokol Valčan, Katolícky spevokol Príbovce, Zmiešaný katolícky mládežnícky spevokol, ale tiež speváčky Joja Šugárová, Soňa Jamečná a Ľuba Kubenová zo Žiliny prispeli do programu nádherne znejúcimi chrámovými piesňami, za ktoré im bol odmenou neutíchajúci potlesk.
V programe boli použité hudobné nahrávky zvonov, spievaný starosloviensky Otčenáš, úryvok z básne Proglas v staroslovienčine aj v preklade, úryvky z básní Milana Rúfusa.
Po skončení programu v kostole sa všetci účinkujúci i hostia programu stretli v miestnom kine, kde podujatie vyvrcholilo spoločným posedením, príjemnou rodinnou atmosférou, či sálou sa nesúcou piesňou.

42-IMGP7467 (3) (640x424)

Mgr. Monika Ondrušová
(Autor fotografií: J. Meriač)

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).