PRÍBEH ZVONOV VO VEĽKOM ČEPČÍNE

Tagged: , , ,

DSCN8124 (3)

V poradí tretí program z cyklu „Príbeh zvonov“ uviedlo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v sobotu 10.augusta 2013 pred zvonicou a v kultúrnom dome vo Veľkom Čepčíne. Za prítomnosti obyvateľov, rodákov i chalupárov, starostov okolitých obcí a za účasti katolíckeho pána farára sa pred zaplnenou sálou kultúrneho domu rozozvučali zvony, aby vtiahli prítomných do deja – rozprávaním o histórii „ich“ jubilujúcich zvonov. Zvon je symbolom pokoja a mieru. Zvon je znak, symbol, metafora. Zvon víta, oznamuje, zvoláva, varuje, odprevádza…Zvony sú symbolom kresťanstva. Preto sa aj v tomto programe pripomenul odkaz solúnskych bratov, vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí kresťanstvo priniesli na naše územie….

DSCN8127 (3)

Pracovníci TKS v Martine sa pred časom v spolupráci so starostami a duchovnými podujali zmapovať a zdokumentovať v našom kraji, v regióne Turca historicky vzácne zvony, ale aj zvony také , ako sú tie veľkočepčínske – nie síce so starobylou históriou, ale zato s úprimným a ľudským príbehom, s dobrou myšlienkou .
Zápisy o obci Veľký Čepčín sú od roku 1787 vedené bibličtinou, teda poukazujú na to, že obyvatelia boli náboženstva evanjelického. Od roku 1848 je používaná reč slovenská a obec je spomínaná ako Veľký Čepčín. Vo vzdelanosti obec v minulosti vynikala, lebo z jej občanov bol Pavel Vladár okresný náčelník (vtedy hlavný slúžny), Štefan Vladár bol sudcom a jeho otec Karol Vladár bol právnikom. Obecná kronika z ktorej sa dozvedáme ďalekú históriu (aj keď len útržkovite) začal písať od roku 1933 Vojtech Blaho – miestny učiteľ.

DSCN8123 (3)

Aký bol však príbeh veľkočepčínskych zvonov? V kronike sú popísané holé fakty, autorka programu si však mohla dovoliť snívať- vytvoriť bájny dej o sile myšlienky a túžbe po zvonoch….V programe teda zazneli nielen príbehy, ale aj citáty priamo z kroniky obce:
„Dňa 7.mája 1933 malo obecné zastupiteľstvo zasadnutie, na ktorom na návrh Pavla Vladára, starostu a Jozefa Revallu uzavrelo postaviť na mieste starej strážnice obecnú budovu. Financovaná bola z rôznych zdrojov – z obecného rozpočtu, príspevkov spoločenstiev, zbierok spolkov i milodarov….Pri stavbe „obecného“ ukázala sa i štedrá obetavosť u niektorých občanov. Pozemok daroval Samuel Kašuba, člen obecného zastupiteľtva. Obrazy Štefánika a Masaryka a mapu daroval Šimon Rakšány, povozov bolo zdarma 235 a 153 pracovných dní ručnej práce, roľnícka beseda darovala hodiny. Najväčšiu obeť priniesli však darovaním zvonov Pavel Vladár- starosta a jeho dvaja synovia Pavel a Jozef, ktorí darovali väčší zvon, ktorého cena bola na vtedajšie časy 5.597 Kčs a Jozef Revallo s manželkou Amáliou darovali menší zvon v cene 3.000 Kčs. Nové zvony prvý raz zvonili pánovi Karolovi Vladárovi, ktorý zomrel 11.júla v roku 1934.“
Na veľkočepčínskych zvonoch sa od počiatku zvoní ručne. Je to umenie, zároveň je to aj tradičná a najlepšia technika rozoznievania zvonov . Remeslo zvonárov bolo už oddávna veľmi cenené – môžeme povedať, že je doložené už od stredoveku. Za osemdesiat rokov na veľkočepčínskych zvonoch zvonili títo zvonári: Pavol Ďanovský , Peter a Ľudo Ďanovský, Michal Valaštík, zvonárka pani Vartiaková, Jozef Fuzák, manželia Čapčíkovci, Ján Chvojka a Milan Kvasnica.

DSCN8110 (3)

Obecná budova dodnes stojí, v súčasnosti patrí členom DHZ, ktorí ju nielen využívajú , ale sa o ňu aj starajú. Na veži vo zvonici stále visia aj zvonia dva vzácne zvony…Po skončení programu mnohí z prítomných odchádzali s pocitom hrdosti na svojich predkov , na ich šľachetné myšlienky aj skutky, ktoré pretrvali roky a slúžia do dnešných čias….
V programe účinkovali: Zuzana Kmeťová, Eva Potučková, Adam Kmeť, Viera Hatarová, Elena Pospíšilová, Ľubomír Ľahký, František Záborský, Spevácka skupina SEVERANKA z Martina . Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s vedením obce Veľký Čepčín a vďaka finančnej pomoci z dotácie MK SR na rok 2013.

Mgr. Zuzana Kmeťová
TKS v Martine

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).