Prezentácia knihy Kataríny Sedlákovej – Tá ideme

Značky: , , , ,

V príjemnej atmosfére Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave sa 27. mája 2013 uskutočnila prezentácia knihy „Tá ideme“ Kataríny Sedlákovej – slovakistky, slavistiky, bulharistky, polonistky, prekladateľky, autorky a odbornej pracovníčky Slovenského literárneho ústavu MS v Martine. Kniha bola predstavená jej autorkou a Tiborom Kubičkom zo Slovenského komorného divadla v Martine, za prítomnosti riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu Eleny Arnaudovej, pozvaných hostí a priaznivcov Bulharska a literatúry.
Samotný názov knihy naznačuje dôležitú a tvorivú tému knihy – cestovanie a túlanie sa ako zdroj inšpirácie. Tým je táto kniha mimoriadne príťažlivá, zachytávajúca bulharské odlišnosti z pohľadu cudzinca, čo je veľmi hodnotné a neopakovateľné z hľadiska reportážneho dokumentu nielen v bulharskom kontexte. Ide o nový pohľad na známe, niekedy zabudnuté alebo nepovšimnuté skutočnosti. „Tá ideme“ je knihou, ktorá je aktuálna dnes a bude aj zajtra. Kniha, vydaná v roku 2009 v bulharskom vydavateľstve Stigmati, bola predstavená až teraz, čo je predovšetkým znakom skromnosti jej autorky, ako povedal v úvodnom vstupe aj Tibor Kubička. Autorka spomenula, že kedysi mala snahu vydať knihu na Slovensku, v čom ju veľmi podporoval aj nebohý bulharista a významný prekladateľ Emil Kudlička, ktorého pamiatku si touto cestou pripomenula a vyslovila mi svoju úprimnú vďaku. Napriek tomu, že sa ju nepodarilo na Slovensku vydať, existujú na ňu vysoké profesionálne hodnotenia zo strany slovenskej kritiky. Ako sa o knihe vyjadril aj Peter Mišák (predseda Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov): „ide o jemnú mozaiku pôvabných miniatúr, čŕt a reflexií autorky z ciest po Európe“.

Na základe prečítaných úryvkov z knihy bolo zjavné, že autorka má výnimočne jemný a presný cit pre detail, má rada a pozná dejiny a literatúru Bulharska a Poľska a dokáže o nich písať ľahko a príjemne. „Ľahké pero“ pri opisoch dôležitých momentov z bulharských dejín je hlavnou prednosťou autorkinho rukopisu. Výnimočne dôležitú a rozhodujúcu úlohu v samotnom procese písania zohrali stretnutia s bulharským spisovateľom Jordanom Radičkovom a dramaturgom Christom Bojčevom. Katarína Sedláková a Tibor Kubička sú dobrými znalcami súčasnej bulharskej dramatickej tvorby. Podľa slov Kataríny Sedlákovej, pôvodná bulharská dráma hovorí veľa aj o horúcom temperamente Bulharov. Spomenula si aj názor Christa Bojčeva, že na to, aby cudzinec spoznal Bulharsko, musí prísť v zime. Január je najbulharskejším mesiacom. V tom čase všetci sedia v teplej krčme, pijú, rozprávajú sa a pritom riešia krížovky. Podľa autorky malé národy ako je slovenský a bulharský, tvoria najmä krátke prozaické žánre, čo vyplýva z ich charakteru, temperamentu a nepochybne to súvisí aj s historickými okolnosťami, za akých literárne diela oboch národov vznikali.

Dôležitý odkaz, ktorý odznel počas takmer dvojhodinového podujatia bol, aby sa oživila tradícia bulharskej drámy na Slovensku, ktorá v 70. a 80. rokoch prežívala svoju zlatú éru, aby sme sa aspoň strieborného, ak nie zlatého veku dočkali aj prostredníctvom prekladov hier Christa Bojčeva, ktoré sú uložené v divadelnom archíve Národnej šatnice Matice slovenskej v Martine.

Dimana Ivanová

Tá ideme 1 Tá ideme 2 Tá ideme 3

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).