Pozvánka na Bambiriádu 2014

P1020733 (3) Motto: „ Podaj ruku…“

Rada mládeže Žilinského kraja na území Žilinského kraja vyhlasuje Bambiriádu 2014 – festival práce s deťmi a mládežou. Tento medzinárodný festival má dlhoročnú úspešnú tradíciu v Českej republike a na Slovensku sa uskutočňuje v Žilinskom kraji. Bambiriáda 2014 otvorí svoje brány v Martine už po 9. krát v týždni od 16. do 20. júna 2014. Prezentácia a pódiové vystúpenia budú 21. júna 2014.

P1020559 (3)

Hlavný organizátor je CVČ KAMARÁT, organizačný štáb tvorí: Martinský parlament mladých, ICM n.o. Martin, Slovenský skauting 37. zbor, Martin, hlavný partner: Mesto Martin.
Hlavný koordinátor: Mgr. Janka Škulová, CVČ KAMARÁT, na ktorú sa môžete obrátiť s Vašimi otázkami. Zapojiť sa môžu všetky organizácie, ktoré chcú podať ruku a viesť ľudí správnym smerom a k úcte k človeku bez nenávisti.
Bambiriáda sa uskutoční v mestách Martin, Žilina, Námestovo, L. Mikuláš, Trstená, Ružomberok. Bambiriáda 2014 prebieha pod záštitou primátora mesta Martin. Je sprevádzaná mottom: „Podaj ruku…“. Ide o to, aby mladí ľudia začali pracovať s myšlienkou – „Úcta k človeku bez nenávisti – prijať názory a postoje iných ľudí, zabraňovať šikanovaniu, etnickým rozdielom, neriešiť farbu pleti, byť úctivý k starším, chorým či sociálne slabším. Spoločne chceme hľadať a eliminovať rozdiely medzi ľuďmi.

Bambiriáda 2014 sa zamerala na spoločné aktivity v každom meste.
V tomto roku sa aktivity rozdelia do dvoch skupín:
1/ Stretnutie poslancov Žilinského samosprávneho kraja volebného obvodu, kde mesto patrí, s mladými ľuďmi a širokou verejnosťou.
V bambiriádnom týždni každé mesto zorganizuje diskusné stretnutie, ktorého cieľom je spoznanie poslancov VUC. Náplňou stretnutia je diskusia k témam, ktorým sa poslanci venujú a ktoré ovplyvňujú život ľudí v uvedenom volebnom obvode. Mladí ľudia predstavia svoje očakávanie, môžu klásť otázky. Poslanci budú pozvaní aj na prezentačný deň.
2/ Aktivity, ktoré podporujú úctu k človeku.
Ide o zapojenie sa do európskej kampane „bez nenávisti na internete“. Bambiriádne aktivity „bez nenávisti“ alebo úcta k človeku, budú rozšírené aj mimo internetu formou aktivít, ktoré sme pre Vás pripravili.

Bambiriáda 2014 sa skladá zo 4 častí:
– Bambiriáda sprievodné podujatia – (od 16. do 20. júna)
– Bambiriáda súťaž – výtvarné práce
– Bambiriáda klasik – pódiové vystúpenia (21. 6. 2014)
– Bambiriáda prezentácie – prezentácia organizácií – 21. júna 2014 od 10,00 – 16,00 hod.
Viac o jednotlivých častiach:
1. časť – Bambiriáda – sprievodné podujatia – v tejto časti „ bambiriádneho týždňa “ sa budú tak ako po minulé roky organizovať sprievodné podujatia – (16. – 20. 6. 2014).
Našim hlavným cieľom v tomto roku je stretnutie poslancov Žilinského samosprávneho kraja volebného obvodu s mladými ľuďmi a širokou verejnosťou. Tento projekt pripravíme s Martinským parlamentom mladých, ktorý pracuje v CVČ KAMARÁT. Pripravíme pre Vás stretnutie s našimi poslancami VUC, ktorého presný dátum sa dozviete na vstupenkách a plagátoch (dostane každá zapojená organizácia a škola).
Ďalšie sprievodné podujatia sú napr. voľné vstupy alebo vstupy so zľavou do pamiatkových objektov, múzeí, kultúrnych a športových areálov, či otvorené klubovne CVČ.
2. časť – Bambiriáda – výtvarná súťaž – bude rozdelená do dvoch častí.
A) Nakresliť komixový obrázok na A3 formát . Bude to príbeh, ktorý sa dotýka témy Bambiriády 2014 a je potrebné ho poslať alebo osobne doniesť na našu adresu do 1. júna 2014.
B) Vytvoriť predlohu grafitov na tému Bambiriády 2014. Z Vašich prác vyberieme tie najlepšie a pozveme Vás, aby ste tento grafitový obrázok vytvorili v sobotu na prezentačnom dni na určený panel, ktorý pre Vás pripravíme. Farby si budete musieť priniesť so sebou. Návrhy treba priniesť do CVČ KAMARÁT alebo poslať na našu adresu do 15. mája 2014
3. Bambiriáda klasik- pódiové vystúpenia ( 21. júna 2014 )
V tretej časti programu týždňa bude vyvrcholenie aktivít tradičný pódiový a prezentačný program detí a mladých ľudí , organizácií, škôl, CVČ a všetkých, ktorí sa venujú systematickej práci s deťmi a s mladými ľuďmi v ich voľnom čase. Tento program sa uskutoční v rámci „Bambiriády“ v sobotu 21. júna 2014 na Divadelnom námestí od 10,00 do 16,00 hod. Počas vystúpenia budú pre deti pripravené súťaže, množstvo cien a iné.
4. Bambiriáda – prezentácie – „Podaj ruku…“
V tejto časti programu budú prebiehať prezentácie a pripravené súťaže organizácií, ktoré podporujú myšlienku Bambiriády, vyvrcholia tiež v sobotu 21. 06. 2014 na Divadelnom námestí od 10,00 do 16,00 hod., kde budú jednotlivé organizácie prezentovať svoju činnosť.

P1020615 (3)

Pre hladký priebeh Bambiriády si Vás dovoľujeme požiadať , aby ste najneskôr do 1. apríla 2014 poslali prihlášku, s akým druhom činnosti by ste sa do Bambiriády chceli zapojiť. Pri nedodržaní termínu Vás nebudeme môcť uviesť ako účastníka na plagáte, čo ale neznamená, že sa nemôžete zúčastniť na Bambiriáde, aj keď sa prihlásite po termíne.
Kontakt: email: cvckamarat@gmail.com tel.: 043/41 33 651, 0915 259 157
adresa: Centrum voľného času KAMARÁT, Andreja Kmeťa 22. 036 01 Martin
web.: www.cvckamarat.sk

POPIS
Sprievodné podujatie: čo môže ponúknuť Vaša organizácia (voľný vstup do múzeí, športových objektov, klubovní, súťaže, kvízy a pod. – sprievodné akcie Bambiriády počas týždňa)
Pódiové vystúpenie: v sobotu 21. júna 2014: názov a čas vystúpenia, počet účastníkov
Prezentácia organizácie : v sobotu 14. júna 2014 vlastný stánok s prezentáciou činnosti, podávanie informácií o Vašej činnosti, súťaže pre deti a pod. (každý účastník si svoj stánok zabezpečí sám, stôl, stoličky, dáždnik, šiator, občerstvenie a pod.) Info o prezentácii alebo súťaží prosím poslať tiež do 1.apríla 2014.

Poznámka:
Prosím všetky organizácie , aby nám posielali aj svoje logá, ktoré budú uverejnené na plagáte alebo na webe.

Naša adresa: CVČ KAMARÁT, A. Kmeťa 22, 036 01 Martin, cvckamarat@gmail,com

Budeme veľmi radi, ak sme Vás týmto listom oslovili a pridáte sa k nám s pódiovým vystúpením detí, s ktorými pracujete, či s prezentáciou Vašej organizácie.

Mgr. Janka Škulová, koordinátor Bambiriády 2014

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).