(Po)kroky ochotníckeho divadla …

Tagged: , , , ,

Účastníci seminára (3) (640x480)

Prvá tvorivá dielňa pre amatérskych hercov z cyklu Kam kráčaš, ochotnícke divadlo sa uskutočnila 24. októbra v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska. Lektor – dramaturg, režisér, metodik pre divadlo z Banskej Bystrice, dlhoročný porotca na rôznych divadelných súťažiach – Maroš Krajčovič zaujal vyše dvadsať účastníkov seminárom o dramaturgii, úprave dramatických textov a literárnych predlôh. Zloženie záujemcov bolo rôznorodé – ochotníci z Bystričky a Vrútok, metodici pre divadlo z osvetových stredísk z iných regiónov, žiaci martinského konzervatória, základných umeleckých škôl i učiteľky dramatického odboru z Turčianskych Teplíc.

Maroš Krajčovič (3) (640x480)

V prvej časti lektor oboznámil účastníkov seminára s pojmom, obsahom a zmyslom dramaturgie. Uviedol konkrétne príklady úpravy dramatických textov, dôležitosť spolupráce všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na „výrobe“ predstavenia a aspekty ovplyvňujúce konečný výsledok tejto spolupráce. V druhej časti sa zameral na rozbor konkrétneho predstavenia v podaní amatérskych hercov z Talianska, ktoré bolo premietané prostredníctvom projektora. Výkony a dramatické stvárnenie postáv v hre Ilias a Odysea bolo inšpiráciou ako možno vyjadriť a znázorniť rôzne situácie a prostredia pomocou improvizácie, pohybom, gestami i výrazmi tváre.

Projekt „Kam kráčaš, ochotnícke divadlo?“ bude Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovať aj v novembri so Zuzanou Galkovou. Tvorivá dielňa o situácii ako základnej stavebnej jednotke je naplánovaná na 18. novembra 2013 v popoludňajších hodinách.

Seminár o divadle v klubovni TKS (3) (640x480)

Bc. Jana Knošková
metodička pre divadlo a umelecký prednes
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
043/4132394, 0917 618432
jarosova.tks@gmail.com

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).