NIELEN DEŇ ZEME

Značky: , ,

Jeden z partnerov nášho portálu, občianske združenie TRIANON z Českého Těšína sa už 10 rokov aktívne venuje ekológii, obnoviteľným zdrojom a udržateľnému rozvoju života. Svoju pozornosť zameriava najmä na prácu s mládežou. Prinášame vám tlačovú správu z 10. medzinárodnej študentskej konferencie, ktorá sa zaoberala uvedenou tematikou.

Trianon3

Tisková zpráva
z 10. mezinárodní studentské konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“.
Dne 18.4.2013 organizovalo Občanské sdružení – TRIANON Český Těšín a Zespod Szkòł Technicznych z Cieszyn a ve spolupráci s partnery, 10. mezinárodní studentskou konferenci „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“. Konference je jednou z aktivit programu Dny energie na Olši již od roku 2003.
Konference se konala v aule Gymnázia Český Těšín. Více jak 100 studentů středních a vysokých škol, pedagogů a vědeckých pracovníků z České republiky, Polska a Slovenska přivítal V.Šuňal předseda OS TRIANON, které je iniciátorem, organizátorem a koordinátorem aktivit. V úvodu konference ke studentům promluvil ředitel Gymnázia RNDr. R.Hudec, starosta města Český Těšín Ing. V.Slováček, předsedkyně mezinárodního vědeckého výboru Doc. E.Sikorová, CSc. a ředitelka ZSzT Cieszyn Mgr. B.Cholewa, která zároveň pozvala na pokračující partnerské aktivity probíhající v Polsku jimiž jsou happening, diskusní panel k energetické bezpečnosti měst a regionů. Jednání konference se zúčastnil náměstek hejtmana MS kraje Mgr. D.Havlík, který si vyslechl několik zajímavých prezentací včetně „Nechte nás dýchat“ od studentek Gymnázia Český Těšín, které poukázaly na dlouhodobé zdravotní rizika znečištěného ovzduší v regionu. Náměstek hejtmana MS kraje Mgr. D.Havlík seznámil účastníky konference s iniciativami KÚ MSK na zlepšení ovzduší.
Konference měla od počátku studentský ráz. Moderování a technického zabezpečení prezentací se ujala skupina studentů hostitelského Gymnázia. Moderátoři udrželi vysokou kázeň a skvělou atmosféru. Než účastníci přistoupili k prezentacím, moderátoři zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur a spontánně se připojili všichni zúčastněni. Následovalo další překvapení. Z Bruselu účastníkům 10. konference zaslal video zdravici prof. Jerzy Buzek – viz soubor: 130410 MEP Buzek 3.
Celkem bylo prezentováno na 20 projektů, z toho 5 demonstračních modelů obnovitelných zdrojů energie studentů z Polska. Prezentovány byly projekty futuristické energetické projekty, ojedinělé technicky zaměřené, až po praktické aplikace s poukázáním na jejich přednosti i nevýhody – viz soubor pdf. Na závěr proběhly skupinové monotematické diskuse studentů s pedagogy, kteří působili jako odborní konzultanti studentských projektů. Tito pak seznámili účastníky se závěry diskusí:
 Komparace nástrojů státní, regionální koncepce podpory obnovitelných energetických zdrojů je zdrojem pro koncipování projektů studentů,
 Potřeba zabývat se obnovitelnými energetickými zdroji jako potenciálu pro další zaměření studia, zlepšení kvality života, tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou,
 Vhodnost problematiky rozvoje obnovitelných energií v přeshraničním regionu Ostrava – Katowice – Žilina, kde je množství společných rozvojových směrů- viz program ESÚS TRITIA.
 Deformace státní politiky podpory (priority-dotace-daně) rozvoje obnovitelných energetických zdrojů značně mladé lidi dezorientuje,
 Malé jazykové nejasnosti jsou více úsměvné, než nepřekonatelné a nevyvolávají nedorozumění.
Pedagogičtí pracovníci důkladně srovnávali schopnosti studentů veřejně vystupovat, komunikovat a volit výběr argumentů. Všichni prezentující studenti obdrželi na závěr účastnické listy. Byly uděleny ceny za vítězství v soutěžních kategoriích:
 Nejaktivnější škola v EKO aktivitách přeshraniční spolupráce Základní škola, Karviná – Hranice, ul. Slovenská 2936/61, ředitel: Mgr. Jiří Král, obdržela cenu „Hnízdo plné života“
 Vozidlo na pohon šetrný k přírodě zvítězil RADOSŁAW SIWIEC, Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu.
 Výroba ceny keramickou dílnou pro nejaktivnější školu v EKO aktivitách obdržela Základní škola a mateřská škola Dětmarovice č. 1002 Ředitel: Mgr. Robert Lindert
V závěru předal V.Šuňal děkovný list Doc. E.Sikorové, která od roku 2003 vede Mezinárodní vědecký výbor. Připomněl udělení děkovných listů nejbližším partnerům za spolupráci od roku 2003 Inž. Z.Matrasovi, Mgr. A.Nawrat, Mgr. A. Hernik a vedení Zespolu Szkól Technicznych Cieszyn u příležitosti 100. výročí založení školy, Ing. Z.Mruzkovi a vedení Střední školy Zemědělské Český Těšín u příležitosti 140. výročí založení školy.
Dny energie na Olši/Olze 2013 pokračují do konce roku dalšími aktivitami: eko-happening, diskusní panel, vyrob si vlastní kolektor, den otevřených dveří, napájení sluncem. Aktivity finančně podporuje město Český Těšín, Moravskoslezský kraj, Lázně Darkov, a.s., Uniterm sp.z.o.o., Třinecké železárny a.s., Nadace OKD a Energetyka Cieszyńska.

Trianon2
Dne: 20.4.2013
Zdroj: OS TRIANON
Autor: Viliam Šuňal

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).