Medzinárodný deň Rómov 2014

Značky: , , , , , ,

MĎR mini plagat (3)

Kultúra, tradície, šikovnosť a spôsob života ich robia výnimočnými. Rómovia si každý rok v apríli pripomínajú vlastné korene oslavou svojho medzinárodného dňa. Príďte ho zažiť aj Vy 8. apríla 2014 do Slovenského národného múzea v Martine – Etnografického múzea, kde Vám Rómovia predstavia svoju kultúru. Program Medzinárodného dňa Rómov sa bude konať od 14.00 do 16.30 hod.
Hlavným hosťom podujatia bude divadelný súbor Bakithan z Bardejova – Poštárky so svojím divadelným predstavením „Čistý ako ľalia“. V komédii, ktorá však v sebe nesie hlboké morálne posolstvo, budú dvaja mladí ľudia nastavovať zrkadlá svojim predstavám o sebe, šťastí a svete okolo nich. Zistia, že pravda nielen bolí, ale aj oslobodzuje. Divadelné predstavenie začne po 14.00 hod.
Do rómskeho vnútra nazrie aj umelecká výstava „Zrkadlenie duše“, ktorej vernisáž sa uskutoční o 15.30 hod. Výstava bude prezentovať diela viacerých rómskych neprofesionálnych aj profesionálnych výtvarníkov, neprofesionálnych rezbárov, sochárov a kováčskych remeselníkov, časť produkcie ktorých tvoria aj umelecké predmety. Umenie hrá nesmierne dôležitú rolu nielen v živote jednotlivca, ale aj spoločenstva. Generátorom tvorby pritom nie je len samotná osobnosť tvorcu, ale aj bezprostredné okolie a vôbec svet ako taký, názory a vzťah ku ktorým si vytvárame na základe vplyvu mnohých faktorov. Spektrum techník, farieb, materiálov, námetov, životných osudov a nastavených zrkadiel vlastnej duše rómskych tvorcov budú môcť návštevníci obdivovať do 30. mája 2014. Výstavu pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.
Ôsmeho apríla sú okrem divadelného predstavenia pripravené aj aktivity pre najmladšiu generáciu. Od 15.30 budú pre ňu pripravené súťaže v speve a tanci, ako aj tvorivé dielne zamerané – v súvislosti s otvárajúcou sa výstavou – na výtvarné umenie.
Organizátorom podujatia je Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v spolupráci s Mestom Martin a OZ Detská misia.
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Začalo sa formovať na pôde niekdajšieho Etnografického múzea v Martine ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. V roku 2004 sa transformovalo na Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Ako špecializované múzejné pracovisko v rámci svojho zamerania kladie dôraz na výskumnú, akvizičnú, dokumentačnú, metodicko – odbornú, prezentačnú a kultúrno – výchovnú činnosť. Prezentuje históriu rómskeho etnika, rómsku kultúru a informuje o ich špecifikách. Súčasťou zbierkového fondu múzea sú predmety dokumentujúce kultúru bývania, odievania, spôsoby získavania obživy, stravovania, vybrané oblasti spoločenskej kultúry, život a dielo významných rómskych osobností a umelecké aktivity Rómov.
Ôsmy apríl je pamätným dňom Rómov na počesť prvého celosvetového kongresu, ktorý hostil zástupcov zo 14 krajín sveta. Konal sa v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci tohto stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu – Medzinárodnú rómsku úniu (Internacional Romani Union) a prijali niekoľko zásadných rozhodnutí. K najdôležitejším patrilo prihlásenie sa k svojej pravlasti – Indii, prijatie svojej vlajky, hymny a požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického označenia – Róm/Rómovia.
Za medzinárodný sviatok ho uznali účastníci IV. kongresu Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa konal v roku 1990 vo Varšave, ktorá je sídlom jej najvyšších orgánov. Okrem iného sa táto organizácia snaží participovať na procesoch podpory Rómov v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej oblasti, oblasti vzdelávania a ľudských práv. Zaujímavé je, že jedným z prezidentov rómskej únie bol od roku 1978 do roku 1981 MUDr. Ján Cibuľa, rodák z Klenovca a v roku 1990 bol za generálneho tajomníka zvolený JUDr. Emil Ščuka, rodák zo Štrby. V tento deň si pripomíname snahu významných rómskych zástupcov oficiálne spečatiť medzinárodnú spoluprácu Rómov a priradiť rómskemu hnutiu medzinárodný a politicko – spoločenský rozmer.

Program:
14.00 slávnostné otvorenie podujatia
14.15 – 15.15 vystúpenie divadelného súboru Bakithan z Bardejova – Poštárky
15.30 otvorenie výstavy Zrkadlenie duše
15.30 – 16.30 súťaže pre deti so zaujímavými cenami

snm – em

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).