Martinský cestovateľský festival

Tagged: , , , , ,

MCF rgb - zmenšený (5) (452x640)

Martinský cestovateľský festival
festival o cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode
Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinský klub priaznivcov cestovania pripravuje III. ročník Martinského cestovateľského festivalu v dňoch 8. – 9. 11. 2013 v Dome odborov Strojár (kino Strojár).
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch cestovateľského festivalu, i tento rok sa snažíme o sprostredkovanie nezabudnuteľných zážitkov z krajín, pre mnohých z nás tak vzdialených, o výmenu informácií a skúseností zanietených cestovateľov, o zbližovanie sa ľudí so spoločnou záľubou. Festival dáva priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižuje mieru predsudkov a intolerancie.
Tretí ročník festivalu sa realizuje prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusie s cestovateľmi. Ideou organizátorov je pripraviť každým rokom nový prvok do festivalu. Tohto roku bude festival prvýkrát určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych škôl, pre ktorú je pripravený úvodný blok prezentácií.
Súčasťou festival bude aj súťažná výstava fotografií, a tiež dve autorské výstavy umeleckej fotografie. Obohatením programu budú prezentačné aktivity ľudí z Národného parku Veľká Fatra, súťaže a hry pre malých aj veľkých.
Ďakujeme za návštevu

Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 5, 036 01 Martin

mobil: 0917/ 494 708, http: www.tks.sk

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).