Martin má zimný Turiec Fest

Už tradičné podujatie Turiec Fest sa rozširuje. Medzi iným aj o zimný špeciál, ktorý rozozvučí Športovú halu na Podháji 17

Read the original:
Martin má zimný Turiec Fest

/ 3386 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

Martin má zimný Turiec Fest

Už tradičné podujatie Turiec Fest sa rozširuje. Medzi iným aj o zimný špeciál, ktorý rozozvučí Športovú halu na Podháji 17. februára

View original post here:
Martin má zimný Turiec Fest

/ 3386 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

Martin má zimný Turiec Fest

Už tradičné podujatie Turiec Fest sa rozširuje.

See the rest here:
Martin má zimný Turiec Fest

/ 3386 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).