Kým syčal kávovar

Vyšiel som si do martinských ulíc, ak teda sa dá vôbec o niečom takom hovoriť.

See original here:
Kým syčal kávovar

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).