KNIHY AKO POZVÁNKA DO NAŠICH REGIÓNOV

Značky: , ,

Slovesná jar v Martine je predovšetkým o stretnutiach autorov kníh, vydavateľov, predstaviteľov kultúrnych inštitúcií s čitateľmi, študentmi, odbornou i laickou verejnosťou. Nebolo tomu inak ani 23. apríla v Turčianskej knižnici. Návštevníci podujatia sa tu stretli s autormi kníh o histórii Pavlom Dvořákom a Milošom Jesenským a riaditeľom Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislavom Muntágom aby sa spolu mohli porozprávať o dvoch knihách, ktoré už boli vydané a o ďalšej, ktorá sa práve pripravuje. Akciu moderovali Zuzana Kmeťová a Adam Kmeť.

Slovesná jar1

Zľava: Miloš Jesenský, Stanislav Muntág

DROTÁRSTVO je názov reprezentatívnej monografie, ktorá sa zrodila zo spolupráce troch inštitúcií – Matice slovenskej, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci. Doteraz najkomplexnejším spôsobom predstavuje jedinečný fenomén nášho kultúrneho dedičstva – drotárstvo. Od jeho začiatkov cez takmer celosvetový rozvoj v 19. storočí až po pozvoľný zánik remesla po druhej svetovej vojne. Zoznamuje čitateľa aj s odrazom tejto tradície vo výtvarnom umení a literatúre i snahách súčasných výtvarníkov o inšpirovanie sa dedičstvom predkov.

Slovesná jar2

Zuzana Kmeťová a Adam Kmeť

Historik a spisovateľ Miloš Jesenský hovoril najmä o vnútornej sile ľudí, ktorí žili a vytvárali fascinujúci príbeh, keď s krošňou na pleciach sa vybrali hľadať šťastie ďaleko od domova. Čo všetko prežívali a koľko odvahy potrebovali negramotní, nevedomí, bez znalosti jazykov a miestnych pomerov aby svojím umom a šikovnosťou „podrôtovali svet“. Miloš Jesenský povedal aj to, že je dobré keď vychádzajú knihy o jedinečných fenoménoch nášho kraja, o najvýraznejších osobnostiach dejín spätých s našimi regiónmi a tieto knihy sú zaujímavé zároveň aj pre čitateľov na celom Slovensku i pre našich zahraničných susedov. Tieto publikácie sú pozvánkou do našich regiónov, aj do inštitúcií ktoré sa na ich tvorbe podieľali. Tento názor podporil aj Stanislav Muntág, ktorý zároveň navrhol všetkým prítomným aby aj oni vytipovali regionálne historické témy, ktoré zaujmú širokú čitateľskú verejnosť. Z pléna bola takmer okamžite ponúknutá téma – turčianski olejkári a šafraníci. Miloš Jesenský a Stanislav Muntág potom ešte rozprávali o pripravovanej publikácii GORALI.

Slovesná jar 3

Knihy o ktorých sa hovorilo

Tretia kniha o ktorej bola reč počas tohto príjemného a zaujímavého popoludnia, mapuje život urodzeného uhorského veľmoža, turkobijcu, ale aj nežného a starostlivého manžela a oddaného ochrancu v dobách tureckých vojen. JURAJ TURZO je jeho meno a zároveň názov knihy, ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. Kapitoly knihy plné pútavých príbehov, faktov a zaujímavostí, ponúkajú strhujúce čítanie. Autorsky ju pripravil Pavel Dvořák. Známy popularizátor našej histórie pútavo rozprával o uhorskom palatínovi Jurajovi Turzovi, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností histórie Žilinského kraja. Predstavil najmä ľudskú stránku tohto prvého muža po panovníkovi. Priblížil nám veľmi pekný a milý vzťah veľmoža so svojou manželkou a deťmi. Juraj Turzo bol i zakladateľom oravských a kysuckých obcí, podporovateľom Slovákov, humanistickej vzdelanosti, umenia, škôl. O tom všetkom sa môžeme dočítať v knihe, ktorú nám priblížili autori, vydavateľ a organizátori jedného z vydarených podujatí Slovesnej jari.

Slovesná jar4

Pavel Dvořák

Slovesná jar5

Účastníkov stretnutia témy a rozprávanie hostí, zaujali.

Ján Farský
foto: autor

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).