Jonáš Záborský a čo o ňom vieme – Národný hriešnik alebo hrdina

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci roka Jonáša Záborského zorganizovalo niekoľko podujatí na jeho spomienku – vo februári literárno-výtvarnú súťaž na tému Bájky Jonáša Záborského, v máji výtvarný plenér a neskôr vernisáž s názvom „Jonáš Záborský – Tu som sa narodil“. Posledným podujatím k roku Jonáša Záborského bolo zorganizovanie kvízu „Čo vieš o Jonášovi Záborskom“ pre základné a stredné školy o živote a diele tohto významného človeka.

Náš významný rodák – historik, publicista, redaktor, kňaz, básnik, prozaik, ale i literárny kritik Jonáš Záborský zo Záboria by sa v tomto roku dožil 200 rokov. Pochádzal z rodiny drobného zemana a je považovaný za rozporuplnú osobnosť v našich dejinách. Snažil sa pomáhať ľuďom, no narážal na ľahostajnosť a zostával nepochopený. Okrem toho, že písal poéziu, prózu, drámu i historické práce, zapísal sa do dejín aj tým, že sa dostal do polemiky so Štúrovcami a konvertoval z evanjelického kňaza na katolíckeho.

Žiaci zo šiestich základných škôl a štyroch stredných škôl regiónu Turiec sa stretli

23. novembra v prednáškovej sále Turčianskej knižnice, aby si najskôr vypočuli zaujímavú prednášku kurátorky zo SNLM Daniely Paulďurovej, potom absolvovali kvíz podľa vekových kategórií a na záver jeden z trojice súťažiacich za svoju školu predniesol vylosovanú ukážku z Bájok Jonáša Záborského.

Ocenení študenti stredných škôl

Zástupcovia ďalších kultúrnych inštitúcií, ktoré boli spoluorganizátormi uvedeného kvízu – z Turčianskej knižnice Lenka Škutová a zo Slovenského národného literárneho múzea Daniela Paulďurová boli aj v porote, ktorá rozhodovala o víťazoch kvízu. Tretím členom poroty bol František Záborský zo Záboria, zakladateľ pamätnej izby Jonáša Záborského v Záborí.

Kvíz o Jonášovi Záborskom preveril vedomosti študentov a skončil s nasledovným výsledkom:

 1. kategória – žiaci druhého stupňa základných škôl

1. miesto ZŠ Gorkého, Martin ( N. Krížová, V. Babušíková a M. Kopanica)
2. miesto – ZŠ P. Mudroňa, Martin (A. Gáborová, Z. Jesenská, S. Kevická)
3. miesto – Gymnázium J. Lettricha, Martin (L. Rumanová, K. Stehlíková, K. Demčík)

2. kategória – študenti stredných škôl

1. miesto – Gymnázium J. Lettricha, Martin ( L. Habláková, S. Hidegová, M. Baňas)
2. miesto – Stredná priemyselná škola, Martin (J. Hones, J. Hrnčiar, A. Rábek)
3. miesto – Gymnázium V. P. Tótha, Martin (E. Teťuľová, M. Súkeník, V. Šlepec)

1. miesto 1. kat. – žiaci ZŠ Gorkého

Ocenení študenti získali vecné ceny v podobe kníh napísaných Jonášom Záborským a školy, ktoré obsadili prvé miesto dostali aj obrazovú publikáciu Slávni Slováci, ktorú venoval do súťaže starosta obce Záborie.

Turčianske kultúrne stredisko ako šíriteľ osvety má záujem na uchovávaní spomienok a pripomínaní výročí významných osobností, obcí, či historických udalostí. Preto sme potešení záujmom mladých ľudí a škôl o tento vedomostný kvíz. Veríme, že pri ďalších príležitostiach bude rovnako bohatá účasť.

František Záborský – člen poroty

Bc. Jana Jarošová
metodik pre umelecké slovo
www.tks.sk
jarosova.tks@gmail.com
0917 494 708, 043/4132394

 

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).