Hrady vo vlastníctve VUC-ky sa konečne dočkali investícií

Značky: , ,

Našu ponuku na rozhovor prijal poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Imrich Žigo. Pán poslanec pracujete v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v krajskom zastupiteľstva Vieme o Vás, že cestovný ruch a regionálny rozvoj je vašou srdcovou záležitosťou… Spýtam sa teda, aké máte horúce novinky v tejto oblasti?  

Mgr. Imrich Žigo: „Som veľmi rád, že ŽSK vyšiel projekt, ktorým sa pod Hradom Strečno zrealizuje výstavba autentickej stredovekej dediny. Tento unikátny projekt, ktorý spočíva okrem iného v revitalizácii a rekonštrukcii podhradia, je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Zo spoločného slovensko-poľského projektu s názvom „Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti“ za viac ako 1,6 mil. eur získal Žilinský samosprávny kraj takmer 624 tisíc eur na vybudovanie drevených chalúp, ktoré budú predstavovať život v stredoveku. Dedinka bude sídliť v doposiaľ nevyužitých priestoroch pod hradom Strečno a návštevníkom priblíži život jednoduchých ľudí – pekára, rybára či ľudového liečiteľa, ich životné podmienky a technologické postupy ich práce. Súčasťou stredovekej dediny bude tiež útulňa pre pútnikov a turistická informačná kancelária. Dobovú atmosféru doplní studňa s pitnou vodou a funkčná zvonica. Pre deti sa postaví drevené ihrisko s využitím motívov hradnej architektúry. V bezprostrednej blízkosti sa bude nachádzať oddychová časť ohniska s grilom. Novovybudovaný prezentačný priestor – amfiteáter s lavičkami poslúži na ukážky remesiel a kultúrne vystúpenia. Celý areál bude ohradený historickou kolovou hradbou, a tým sa priestor esteticky a štýlovo uzavrie. Prístupová cesta, ktorá tvorí spojivo medzi stredovekou dedinou a hradom, bude doplnená o informačné tabule s obrázkami a informáciami o charakteristickej flóre a faune tohto biotopu.“

Viem, že to nie je jediný projekt, cez ktorý bol samosprávny kraj úspešný na rekonštrukciu hradu respektíve infraštruktúry v podhradí.

Mgr. Imrich Žigo: „Áno máte pravdu, úspešný sme boli ešte v dvoch ďalších projektoch. Musím zdôrazniť, že samosprávny kraj môže tieto prostriedky žiadať na hrady a zámky, ktoré sú v jeho vlastníctve. Takto sa nám podarilo získať zdroje na   rekonštrukciu veže Budatínskeho hradu. Začalo sa s ňou po slávnostnom poklepaní základného kameňa v sobotu 20. októbra v Budatínskom parku. Rekonštrukciou veže sa nadviaže na viaceré opravy, ktoré už Žilinský samosprávny kraj v areáli hradu realizoval v minulých rokoch. Po inštalácii efektívneho a úsporného osvetlenia hradného komplexu a revitalizácii parku bude obnova veže Budatínskeho hradu za viac ako 2,3 milióna eur ďalšou z aktivít na záchranu tejto historickej a kultúrnej pamiatky v našom kraji. Toto umožní efektívne využívať priestory hradu. Opraví sa zámocká veža so strechou, zadné schodisko z terasy do veže, terasy na 2. podlaží vrátane prístupového schodiska a inžinierskych sietí, prístupová komunikácia z vrátnice a všetky častí inžinierskych sietí, ktoré ju križujú. Vzniknú nové sociálne zariadenia pre návštevníkov. Vo veži sa umiestni expozícia viažuca sa k dejinám hradu a výstava hodín zo zbierok múzea vrátane sprístupneného hodinového stroja vo veži. Vyhliadka z veže bude sprístupnená návštevníkom a doplnená panoramatickými mapami. Zrekonštruované terasy budú slúžiť na realizáciu kultúrnych podujatí sezónneho charakteru. Nový priestor v podkroví zámku bude využívaný ako multikultúrne komunikačné centrum. Rekonštrukčné práce by mali trvať viac ako poldruha roka.

A čo náš najväčší a najnavštevovanejší hrad na Slovensku? Myslím Oravský hrad…

Mgr. Imrich Žigo: „Aj tu sme sa konečne dočkali v polovici septembra sa v podhradí Oravského hradu uskutočnilo poklopanie základného kameňa objektu Turistického centra Oravského hradu. Jeho stavba sa realizuje vďaka úspešnému projektu „Muzika pod Tatrami“ z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika na roky 2007–2013. V tomto projekte je zapojené Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj a jeho partner Muzeum narodowe v Krakowe. Na celý projekt obaja parneri  získali finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €.

pokračovanie rozhovoru uverejníme v novembri.

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).