HÁJ OSLAVOVAL

Značky: , , , , , , , ,

IMG_7598 (3) (640x427)

Sobotňajšie ráno 5. júla bolo v hornoturčianskej obci Háj omnoho slávnostnejšie ako inokedy. Veď 750. výročie vzniku, to už je dôvod na oslavu! V Háji svoj sviatok založenia obce oslávili ako sa patrí – dôstojne aj veslo.

IMG_7542 (3) (427x640)

Sviatočný deň sa začal stretnutím občanov pred budovou Obecného úradu. Odtiaľ spoločne odišli na spomienkové ekumenické bohoslužby. Po nich nasledoval slávnostný sprievod obcou opäť až k Obecnému úradu, kde sa vzápätí konalo slávnostné zhromaždenie občanov. Ku krásnemu výročiu im prišli pogratulovať mnohí hostia z Turca, Žiliny aj z družobnej obce Letničie. Všetkých privítala starostka obce Jarmila Ižipová.

IMG_7981 (3) (640x427)

V úvode svojho príhovoru načrela do dávnej histórie Hája, spomenula aj vzácnych a významných rodákov:

„…Juraj Dérer – učiteľ, otec prírodovedca, profesora a riaditeľa Martinského gymnázia Gustáva Dérera,Juraj Babka – pedagogický spisovateľ, hudobník, osvetový pracovník, prekladateľ a poslanec národného zhromaždenia, Matej Murgaš – učiteľ, Ignác Humel – učiteľ a ďalší. Naši rodáci sa zúčastňovali i v boji o národnostné práva Slovákov. Medzi mnohými obyvateľmi bol aj hájsky rodák Karol Juraj Holuby narodený v roku 1826, ktorý ako slovenský dobrovoľník slovenského povstania v roku 1848, s priateľom Viliamom Šulekom, bol uhorským súdom odsúdený na smrť a popravený. V roku 1994 mu bol pri evanjelickej fare odhalený pomník.
Vzdelanostnú tradíciu si Háj zachoval až do najnovšieho obdobia. Odtiaľto pochádza aj mnoho pedagogických pracovníkov pôsobiacich na rôznych typoch škôl a pedagogických inštitúciách, technických pracovníkov, inžinierov, poľnohospodárov.“

IMG_8039 (3) (640x427)

V závere svojho príhovoru sa Jarmila Ižipová zmienila aj o tom ako sa obec rozvíjala v ostatných rokoch: „…v roku 2005 sme začali s plynofikáciou obce a skolaudovaná bola v roku 2006,v tomto istom roku rozšírila a posilnila sa sieť vysokého napätia a nízkeho napätia, ktorá je ťahaná zemou s dvoma trafostanicami pre novú IBV, v roku 2009 sa začala realizovať kanalizácia obce žiaľ je to len etapovite podľa toho ako sú nám pridelené prostriedky z environmentálneho fondu. Časť kanalizácie budeme riešiť aj v tomto roku, v roku 2O10 sme začali s rekonštrukciou a nadstavbou šatní TJ a ku dnešnému dňu sú už ukončené a užívajú sa, v roku 2010 sa začalo s rekonštrukciou a prístavbou kultúrneho domu, obecného úradu, hasičskej zbrojnice. V tejto budove budú sústredené všetky kultúrne aktivity v našej obci. Jedným bodom dnešného stretnutia je aj slávnostné odovzdanie tohto multifunkčného kultúrneho stánku vám vážení občania do užívania po slávnostnej časti…“

IMG_8081 (3) (640x427)

A skutočne, po slávnostných príhovoroch pani starostka spoločne s poslankyňou NR SR Evou Hufkovou a predsedom ŽSK Jurajom Blanárom prestrihli pásku na novom multifunkčnom kultúrnom dome. Potom si prítomní pozreli prvú výstavu v nových priestoroch. Podľa reakcií občanov sa výstava nazvaná „Minulosť a súčasnosť obce vo fotografii“ páčila.

IMG_8165 (3) (640x427)

Poobedie v Háji patrilo kultúre a zábave. A hoci sa slnečný deň postupne menil na daždivý, divákov to vôbec neodradilo. Pred preplneným hľadiskom sa na javisku vystriedali Marta Križanová a Oľga Wágnerová, deti z MŠ, ZŠ, DFS Lúčik, FS Slnovrat a hudobná skupina PROGRES. Večerné finále sa nieslo v rytme tanca do ktorého hrala hudobná skupina ZBM.

J. Farský, foto: autor

IMG_8516 (3) (640x427)IMG_8307 (3) (640x427) (640x427)IMG_7854 (3) (640x427)IMG_8377 (3) (427x640)IMG_7767 (3) (427x640)IMG_7690 (3) (427x640)IMG_7584 (3) (640x427)IMG_7649 (3) (640x427)IMG_8059 (3) (640x427)IMG_8294 (3) (640x427)

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).