FOTOPASÁŽ MARTIN 2014

Tagged: , , , ,

DSCF8586 (3)

2. ročník netradičnej fotoprezentácie.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Martin, Centrum kultury MARTIN, n.o. a Fotoklub Karola Plicku Martin pripravili už druhý ročník prezentačného fotografického podujatia FOTOPASÁŽ MARTIN 2014. Podujatie patrí medzi sprievodné podujatia Dní mesta Martin.

Vernisáž výstavy FOTOPASÁŽ MARTIN 2014 sa uskutočnila 13. júna 2014 o 16,30 h v priestoroch Centrál pasáže v Martine.
Zámerom podujatia bolo pripraviť prezentačné podujatie pre amatérskych fotografov.
Prezentačná výstava Fotopasáž Martin 2014 ponúkla zaujímavé momenty na fotografiách, pričom zámerom bolo dať možnosť vystaviť fotografie, ktoré sa z priestorového hľadiska nehodia na klasickú výstavu. Veľmi zaujímavou vystavenou prácou bolo dielo Gustáva Hegedüša s názvom Strom stromov. Súčasťou podujatia boli fotografie z FOTOMARATÓNU MARTIN 2014 a tiež kolekcia fotografií zo starého Martina zo zbierok Igora Dobrovolného, ktoré boli vystavené pri príležitosti dvadsiateho výročia mesta Martin ako Centra kultúry Slovákov.

Viac informácií o podujatiach pre amatérskych fotografov pripravovaných Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine nájdete na stránke www.tks.sk.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie

DSCF8591 (3)

DSCF8593 (3)

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).