Fotomaratón Martin 2014

Značky:

Druhý ročník Fotomaratónu Martin máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ho 17 fotografov. Pripravili ho Turčianske kultúrne stredisko v Martine,  Mesto Martin, Centrum kultúry MARTIN, n.o. a Fotoklub Karola Plicku Martin dňa 5. apríla 2014. Štart druhého ročníka Fotomaratónu Martin bol v priestoroch Mestskej scény Martin, kde po úvodnej prezentácii súťažiaci boli oboznámení so šiestimi súťažnými témami (emócie, pamätihodnosti, príbeh ulíc – eko, grafity, svetlo, mestské interiéry), dostali registračné čísla a vyrazili do terénu. Šesť tém mali súťažiaci nafotografovať v priebehu troch hodín.

Na fotomaratóne sa súťažilo v dvoch  kategóriách, t. j. v kategórii do 16 rokov a v kategórii nad 16 rokov. Výsledky trojhodinového snaženia doručili účastníci súťaže do priestorov Mestskej scény v Martine. Tam ich odborná porota v zložení Vladimír Bača, Michal Pišný prostredníctvom výbornej projekčnej techniky  zhodnotila a vybrala najlepšie kolekcie z oboch kategórií. Súčasťou podujatia bol aj rozborový seminár, kde sa hodnotili jednotlivé fotografie. Rady profesionálnych fotografov boli vysoko cenené, o čom svedčí diskusia súťažiacich s porotou. Približne tridsiatka najlepších fotografií bude vybraná na Fotopasáž, ktorá bude počas júnových Dní mesta Martin.

Nádejným fotografom prajeme dobré svetlo.

Výsledky súťaže:

v kategórii nad 16 rokov

1. miesto – Michal Orlický

2. miesto – Marián Poliak

3. miesto – Andrea Purdová

 

v kategórii do 16 rokov

1. miesto Samko Konček

2. miesto Jakub Orlický

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

Tešíme sa na tretí ročník.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie

/ 2949 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).