Valčianske melódie 2015

Tagged:

Dedičstvo ľudovej piesne rozvíjali aj spevokoly, predovšetkým z Turca, na IV. ročníku regionálnej prehliadky  – Valčianske melódie 2015. Podujatie sa uskutočnilo dňa 27. júna 2015 v športovo-rekreačnom areáli Dielec vo Valči.

Za prajného počasia sa divákom predstavili domáci Valčan, Sučianka, Severanka, Priekopčanka, DC Seniori Žabokreky a Slažianka z okresu Zlaté Moravce. Prvýkrát sa valčianskemu publiku predstavil spevokol Závadské ženy z obce Lietavská Závadka. Súbor zbiera, spieva a zaznamenáva starodávne ľudové piesne z regiónu Lietavskej doliny a okolia Žiliny. Doteraz nazbierali asi 150 piesní. V rámci svojho programu scénicky vyjadrujú príbehy a zvyky z minulosti.

Valčianske melódie2015_6

Starostka obce Valča JUDr. Mária Ondráčková, predseda MO MS vo Valči Ján Lučan a zástupkyňa riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Mgr. Monika Ondrušová poďakovali všetkým účastníkom prehliadky a vedúcim spevokolov odovzdali pamätné listy, kytice kvetov a upomienkové predmety – práce čipkárky Pôvabnice Turca a členky spevokolu Valčan Vierky Švecovej. Programom sprevádzala moderátorka Danka Berecová.

Valčianske melódie2015_4

Na záver programu speváci zo všetkých spevokolov spojili svoje sily a spoločne si zaspievali. Ich vystúpenie bolo krásnou bodkou za týmto slávnostným popoludním. Po spoločne strávených chvíľach sa speváci rozišli so želaním stretnúť sa vo Valči opäť o rok – už na okrúhlom V. ročníku regionálnej prehliadky turčianskych spevokolov.

Na realizácii podujatia spolupracovali Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Dom Matice slovenskej v Žiline a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Mgr. Monika Ondrušová

manažér ZUČ pre umelecké slovo, hudbu a hudobné súbory

/ 3407 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).