EKOPLAGÁT 2012

Tagged: , ,

ocenenie skoly

obr. Eva Holečková preberá ocenenie od Viliama Šuňala

Veľkú medzinárodnú výtvarnú súťaž  EKOPLAGÁT 2012 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, pre žiakov základných škôl vyhlásila a zorganizovala  Stredoeurópska skupina pre integráciu v spolupráci s občianskym združením TRIANON SK z Martina, OS TRIANON z Českého Těšína a Fundacjou  STER z Poľskej republiky.

Do podujatia, ktoré má v Česku a Poľsku už dlhoročnú tradíciu sa po prvý krát zapojili aj deti zo Slovenska. Žiaci ZŠ Turčianske Kľačany vďaka pochopeniu pani riaditeľky Mgr. Evy Holečkovej a celého kolektívu pedagógov vytvorili osem veľkorozmerných plagátov.

Deti v spolupráci so svojimi paniami  učiteľkami a výtvarníkom Petrom Matisom kreslili, maľovali, vystrihovali a lepili s veľkým zanietením. Z vytvorených plagátov bolo cítiť, že téma ich naozaj zaujala a hoci sú ešte „malí“, dokážu vytvoriť veľké diela – apely na ochranu životného prostredia, prírody, čistoty riek a vôd a krajiny okolo nás.

Ich tvorivé nadšenie a kreativitu vysoko ocenili aj predstavitelia Stredoeurópskej skupiny pre integráciu, páni Viliam Šuňal (CZ), Jacek Szopa (PL) a Ján Farský (SK). Na milej slávnosti v ZŠ Kľačany všetkým tvorcom odovzdali knižné dary a diplomy za aktívnu a tvorivú účasť vo výtvarnej súťaži.

Vytvorené plagáty potom putovali do Českého Těšína, kde boli vystavené najprv v sídle OS TRIANON. Počas Dňa otvorených dverí si ich tam pozreli žiaci základných škôl a ďalší návštevníci. O niečo neskôr boli vystavené v budove Mestského úradu, kde originálne dotvárali atmosféru ďalších podujatí zameraných na ekológiu. Jedným z nich bol aj happening na námestí pred radnicou, kde sa mohli záujemcovia  zoznámiť s aktivitami firiem a inštitúcií zameraných na vzdelávanie a praktickú aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie. Vo finále happeningu si pani riaditeľka Eva Holečková od predsedu Stedoeurópskej skupiny pre integráciu V. Šuňala, prevzala aj ocenenie pre ZŠ Turčianske Kľačany.

Videodokumenty :

Ekoplagát 2012 – video from Regionportal on Vimeo.

foto a video : autor

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).