Dieťa v divadle 2014

Značky: , , , ,

Divadelnici zo ZŠ A Stodolu (3)

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Turčianske Teplice zrealizovalo aj v tomto roku regionálne kolo súťaže detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle. Podujatie sa konalo 27. marca 2014 na Svetový deň divadla v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Do súťaže sa zapojilo 5 detských divadelných súborov, resp. dramatických krúžkov z okresov Martin a Turčianske Teplice, a to: Detský divadelný súbor Kamarát z Martina, Divadelníci zo ZŠ A.Stodolu z Martina, Dramatický krúžok Gymnázia J.Lettricha z Martina, Literárno-dramatický odbor Turčianske Teplice a Tanečné divadlo Little shadow pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice. Súťažiacich detských divadelníkov v hľadisku povzbudzovali deti z materských a základných škôl z okresu Turčianske Teplice. Moderátorské a zabávačské umenie predviedol s mikrofónom v ruke Adam Kmeť, ktorý svojou bezprostrednosťou nielen vyplnil prestávky medzi striedaniami a stavaním scén jednotlivých súťažiacich, ale aj zabavil detských divákov.

Porota DvD 20014 (3)

Predsedom odbornej poroty bol Tibor Kubička zo Slovenského komorného divadla Martin, členkami Bibiána Tarasovičová, herečka a členka umeleckého súboru Bábkového divadla v Žiline a Anna Dubovcová, milovníčka umeleckého slova a skúsená recitátorka.
Za turčiansky región na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať 15. – 16. apríla 2014 v Mestskom divadle v Žiline postúpilo z 1. miesta Tanečné divadlo Little shadow pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice s hrou Rybár a jeho Duša. Porota však využila možnosť odporučiť do širšieho výberu na krajskú súťažnú prehliadku aj Divadelníkov zo ZŠ A.Stodolu, ktorý sa umiestnili na 2.mieste a predstavili sa hrou Zahrajme si divadlo. Ako tretí v poradí sa umiestnil Dramaticko-literárny odbor Turčianske Teplice s predstavením Okuliare. Cenu za dievčenský herecký výkon porota udelila Timei Janíkovej za postavu lienky v hre Zahrajme si divadlo. Za chlapčenský herecký výkon porota ocenila Adriana Habrdu, ktorý v hre Okuliare stvárnil tínedžera Filipa.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór a detské divadlo

Foto: TKS

TD Little shadow pri TO ZUŠ TR (3)Vyhodnotenie (3)

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).