Deti budú kresliť vesmír

Turčianske kultúrne stredisko v Martine vyhlasuje regionálne kolo ďalšieho ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

See the original post here:
Deti budú kresliť vesmír

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).