Čo nového po tridsiatke ?

Značky: , ,

DFS Turiec a jeho jarné tancovanie
V marci a v apríli sa DFS Turiec z Martina, pôsobiaci v CVČ Kamarát, predstavil divákom na viacerých podujatiach, ale nosná bola príprava a účasť na súťaži choreografií.

Na sklonku minulého roka sa DFS Turiec predstavil svojim priaznivcom, bývalým členom i širokej martinskej verejnosti slávnostným programom pri príležitosti 30.výročia založenia súboru pod názvom „Za prameňmi Turca“. Prvé dva mesiace roku 2013 sa v DFS Turiec niesli v znamení príprav na súťaž choreografií, ktorá sa koná každé dva roky . Svoju prácu tu prezentujú detské folklórne kolektívy a ich výkony hodnotí odborná porota . Súťaž je postupová a najlepšie kolektívy sa predstavia na celoslovenskej prehliadke 1.a 2. júna 2013 v Likavke.
Vedenie DFS Turiec rozhodlo, že kolektív sa bude prezentovať tanečnou choreografiou pod názvom „ A čo koho do toho“ , ktorej autorom je Ing. Peter Králiček , hudobná úprava Mgr. Darja Čerpáková a Marian Kramár. Záverečnú choreografiu výročného programu bolo ale treba prepracovať a prispôsobiť veku účinkujúcich detí. Tak nasledovala séria sústredení a tréningov pod vedením manželov Havlínovcov.Vyvrcholením bola regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá sa konala 6.4.2013 vo Vrútkach a zúčastnili sa jej tri kolektívy z regiónu Turiec. Propozície umožňujú predstaviť sa aj v komornej choreografii , tak sme uviedli aj choreografiu pre tri páry„Už prichodí jeseň“ . Autorom choreografie je Ing. Peter Králiček, hudobná úprava Ing. Dušan Tuma. Táto choreografia si získala priamy postup na krajskú prehliadku a naša „Tancovačka“/ako deti pracovne volajú veľkú choreografiu/ dostala návrh na postup.
Vystúpenia ku Dňu učiteľov v CVČ Kamarát Martin , na Kulinárskych dňoch 2013 na Oravskom zámku, na Veľkonočných trhoch na Divadelnom námestí v Martine, Veľká noc , OC Tulipe Martin boli pre deti spestrením v príprave na súťaž. Krajskej prehliadky, ktorá sa uskutočnila 21.4 2013 v Dolnom Kubíne pod názvom Kubínske krpčeky 2013, sa zúčastnilo 19 súborov a prihlásených bolo 20 choreografií . Muzikanti aj tanečníci podali perfektný výkon, akým potešili nielen svojich vedúcich, ale aj porotu. Tu naša „Tancovačka“ , ako jeden z piatich kolektívov získala Zlaté pásmo a komorná choreografia s názvom „Už prichodí jeseň…“ Zlaté pásmo a Návrh na postup na celoslovenskú prehliadku do Likavky. Nuž poteší … Zase sa potvrdilo, tak ako vždy, že poctivá robota prináša nie len úspech ale aj oprávnenú radosť a o tom to je.
Božena Kočalková

Po tridsiatke

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).