CINEMA

Značky: , , , ,

Cineama (3) (640x457)

Pre záujemcov o film v Turci.

Možnosť prihlásiť sa do regionálneho kola 2. ročníka súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby – CINEAMA 2014.

Charakteristika súťaže:
1. CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku.
2. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku.
3. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne.
4. Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života.
5. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Mgr. Monika Ondrušová

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).