Chodníky za prameňmi Turca

Tagged: , , , ,

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vďaka grantovému programu Nadácie Orange, Zelená pre seniorov pripravilo vo štvrtok 7. novembra 2013 vernisáž výstavy Chodníky za prameňmi Turca. Na slávnostnej vernisáži bol zároveň aj krst brožúry s rovnomenným názvom.

Vernisáž výstavy bola vnímaná aj ako slávnostné ukončenie projektu Chodníky za prameňmi Turca, ktorým si Turčianske kultúrne stredisko v Martine kládlo za cieľ sebarealizáciu a tvorivé využívanie voľného času seniorov z regiónu Turiec. Projekt mal prispieť k propagácii regiónu Turiec, ako aj k rozvoju cestovného ruchu. Seniori pri realizácii projektu mali možnosť využiť viaceré inšpiratívne metódy ako fotenie, práca s mapou, práca s odbornou literatúrou, spoznávanie regionálnych kultúrnych, historických a prírodných pamiatok. Počas realizácie projektu seniori absolvovali viaceré prednášky k problematike, ktorej sa venovali. Absolvovali trasy po Turci, kde ako sa vyjadrila Anna Lukáčová počas vernisáže, seniori hľadali „živú vodu“. V rámci prechádzok po Turci seniori získavali materiály o navštívených lokalitách, ktoré boli následne použité vo vydanej publikácii a na fotografickej výstave dokumentujúcej činnosť, ktorá bola prezentovaná širšej verejnosti. Obrazový a textový materiál seniori budú ďalej prezentovať na školách vo forme prezentácií. Cieľom prezentácií bude vzbudiť záujem o regionálnu históriu a prírodné krásy regiónu Turiec. Projekt má perspektívu ďalej pokračovať, a to spracovávaním a prezentáciou ďalších lokalít v Turci.

Radoslav Pančík

chodníky...1

chodníky...2

chodníky...3

chodníky4

chodníky...5

chodníky...6

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).