BEZ BARIÉR BEZ HRANÍC

Značky: ,

V dňoch 4. – 5. októbra 2012 sa uskutočnila v Rehabilitačnom sanatóriu Lázní Darkov, a.s. a na Obchodně podnikatelské fakultě Karviná 10. konferencia s medzinárodnou účasťou Bez bariér bez hraníc, ktorú organizuje OS TRIANON Český Těšín v spolupráci s tradičnými partnermi a to Lázněmi Darkov, a.s. a Obchodně podnikatelskou fakultou Karviná.

Konferenciu otvoril a riadil Viliam Šuňal, predseda OS TRIANON. Účastníkov na pôde Lázní Darkov privítal Jaroslav Čánek – predseda predstavenstva, ktorý súčasne objasnil svoj osobný i profesný záujem o podporu integrácie osôb so zdravotným postihnutím a potenciál Lázní Darkov v systéme ucelenej rehabilitácie. Pri príležitosti desiateho výročia konferencie odovzdal predseda OS TRIANON pamätné ďakovné listy dlhodobým partnerom a ocenil ich podporu. Bolo udelené čestné členstvo OS TRIANON pánovi MUDr. Josefovi Slowikovi, ktorý od roku 2003 osobne spolupracuje a koordinuje najmä aktivity s poľskými partnermi.

Okrem účastníkov z Českej republiky sa rokovania zúčastnili hostia zo Slovenska a Poľska. Obsahom rokovania konfrencie bola problematika možností a limitov inklúzie občanov so zdravotným postihnutím z pohľadu potenciálu obcí, miest a krajov. So záujmom sa stretla prezentácia modelu Spoločensky zodpovednej obce, mesta, MVDr. Martou Mikuláškovou, CSc. a študentkou Masarykovy univerzity BrnoTerezou Baginskou, ktorá v súčasnej dobe dokončila súbor indikátorov pre hodnotenie prísne merateľných kritérií pre model CSR obce, mesta, kraja v príhraničnom Česko – Poľsko – Slovenskom regióne. Ide o zabezpečujúce atribúty udržateľného rozvoja, protikorupčné opatrenia, zamestnávanie mladých obyvateľov, kvalitu života  a prostredia v podmienkach súčasného vývoja.
Konferencie sa zúčastnili predstavitelia partnerov pilotného programu BEZ BARIÉR BEZ HRANÍC a to Třineckých železáren, a.s. držiteľa Národnej ceny Spoločensky zodpovedná firma, Slezskej univerzity OPF Karviná, ÚSP Hrabyně, predstavitelia miest a obcí, NRZP ČR, CZEPA, KAFIRA o.s., zástupcovia neziskových organizácií, sociálnych služieb, vedecko – vzdelávacích inštitúcií, zdravotne postihnutí športovci, pedagógovia, manažéri, študenti a seniori – poslucháči U3V. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, OZ TRIANON SK z Martina a zástupca hendikepovaných občanov z Oravy.

[jwplayer config=“Regionportal 640″ mediaid=“356″]

Poslanec Európskeho parlamentu Ing. J. Kohlíček, Csc. Prezentoval dôvody podpory aktivít medzinárodného partnerstva budovaného OS TRIANON v štruktúre Stredoeurópskej skupiny pre integráciu. Ďalej boli na konferencii okrem iného predstavené zaujímavé integračné projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnych služieb, športu, umenia, vzdelávania, poradenstva, umenia, vzdelávania, poradenstva a pracovnej inklúzie OZP zo strany českých subjektov, partnerov zo Slovenska a Poľska. V priestoroch oboch dní konania konferencie bola inštalovaná veľmi zaujímavá výstava fotografií zdravotne postihnutých detí. Ide o inšpiratívny projekt Matyldy Pachovicz z Poznane. So skúsenosťami dlhodobej integrácie zdravotne postihnutých v Poľsku sa podelila Justyna Kalich a združenie CRIS. Spoluprácu, projektovú činnosť a ďalšie vedecko výskumné aktivity prezentovala predsedkyňa Medzinárodného vedeckého výboru Doc. Ing. Eva Sikorová, Csc.
Počas druhého dňa rokovania vytúpil so svojím príspevkom poslanec parlamentu ČR Ing. Igor Svoják, Ph D.,MBA. Ďalej bol posúdený význam celoživotného vzdelávania, obsah a metódy práce a nové produkty spolupráce Stredoeurópskej skupiny pre integráciu, na ktorých sa podieľajú municipality, firmy a vedecko – vzdelávacie inštitúcie

Fotogaléria k článku

Bez bariér Bez hraníc

[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_7kbh.jpg]560
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_8kbh.jpg]180
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_9kbh.jpg]180
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_13kbh.jpg]150SONY DSC
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_14kbh.jpg]180SONY DSC
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_15kbh.jpg]130SONY DSC
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_16kbh.jpg]130
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_17kbh.jpg]120
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_18kbh.jpg]110
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_19kbh.jpg]120
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_1kbh.jpg]140
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_20kbh.jpg]130
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_21kbh.jpg]130
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_22kbh.jpg]110
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_23kbh.jpg]110
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_2kbh.jpg]110
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_3kbh.jpg]90
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_4kbh.jpg]100
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_5kbh.jpg]90
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_6kbh.jpg]100
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_10kbh.jpg]100
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_11kbh.jpg]100SONY DSC
[img src=http://www.regionportal.sk/wp-content/flagallery/bez-barier-bez-hranic/thumbs/thumbs_12kbh.jpg]100SONY DSC

Autor: Mediálna skupina 10. Medzinárodnej konferencie BEZ BARIÉR BEZ HRANÍC
Foto: Ján Farský

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).