AMFO 2014

Značky: , , , , ,

upútavka AMFO 2014 RGB (3)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2014. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku bude 42. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

AMFO je najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna súťažná prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku. Hlavným poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby v regióne Turca. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania.

Aktuálny 42. ročník bude realizovaný v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vernisáž výstavy bude 24. 4. 2014 o 16,00 hodine. Porotou vybraná kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2013, ktorá sa uskutoční 24. 6. 2014 o 16,00 h. Miesto konania Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.
Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Radoslav Pančík

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).