AMFO 2014

Značky: , , , , , ,

Fotky AMFO 2014 (4) (640x480)

AMFO 2014
najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna súťažná prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku.

Priaznivci fotografie sa stretli minulý týždeň (24. 4. 2014) vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine pri príležitosti otvorenia súťažnej výstavy a odovzdávania ocenení pre víťazov regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2014.

Regionálnu súťaž pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Za podporu pri podujatí ďakujeme firme BaB Martin, ktorá nám poskytla ceny do súťaže.
Poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej tvorby v regióne Turiec. Snahou organizátorov je aj prostredníctvom verejných prezentácií súťažných prác motivovať širokú verejnosť k záujmu o fotografiu rôzneho tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania.
Fotografie hodnotila odborná porota v zložení: Zuzana Vajdová, Michal Lašút a Michal Pišný. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 20 autorov, ktorí spolu prihlásili 183 fotografií. Porotou vybraná kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014, vernisáž ktorej sa uskutoční 24. 6. 2014 o 16,00 h. v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Fotky AMFO 2014 (2) (640x480)

Súčasťou a pridanou hodnotou súťaže bol rozborový seminár, ktorý veríme, že pomôže neprofesionálnym fotografom rozvíjať umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.
Všetkým zúčastneným autorom fotografií ďakujeme za účasť na tohtoročnom ročníku a víťazom srdečne blahoželáme. Do budúceho roka prajeme veľa inšpirácie na zaujímavú fotografiu.

Fotky AMFO 2014 (3) (640x480)

AMFO 2014
Vyhodnotenie súťaže
Do krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014 postúpilo 17 autorov spolu so 63 fotografiami.
Zoznam ocenených autorov:

II. skupina – autori od 16 rokov do 21 rokov:
Farebná fotografia
Čestné uznanie
Andrea Purdová – Identita II.

III. skupina – autori nad 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
1. miesto – Radim Ziman – Umelkyňa
2. miesto – Tobiáš Fúčela – Z hora dole
3. miesto – Marián Poliak – Schody
Čestné uznanie
Martin Pročka – Momentky z ulice
Martin Pročka – Momentky z ulice II.
Lucia Glejteková – Agent Nina
Farebná fotografia
2. miesto – Martin Pročka – Momentky z ulice IV.
2. miesto – Jozef Urban – Pokoj jesene
3. miesto – Radim Ziman – Víno na bruchu
Čestné uznanie
Martin Pročka – Momentky z ulice III.
Lucia Glejteková – Pohľad z vtáčej perspektívy
Gustáv Hegeduš – Pocta J. P.
Michal Lučanský – Upratovanie
Tematická kategória – Voda
1. miesto – Gustáv Hegeduš – Záhadná
2. miesto – Radim Ziman – Čarovná voda
3. miesto – Jozef Urban – Kvapka

Predseda poroty: Michal Pišný, Martin
Členovia poroty: Michal Lašút, Martin
Mgr. Zuzana Vajdová, Bratislava
Tajomník: Mgr. Radoslav Pančík
Mgr. Radoslav Pančík
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
metodik pre vzdelávanie, fotografiu a film
www.tks.sk, č. t. 043/ 4132394
mail: radoslav.pancik@gmail.com

Fotky AMFO 2014 (7) (640x480)Fotky AMFO 2014 (6) (640x480)

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).