AMFO 2014

Značky: , , , , , ,

plagat AMFO 2014 (3)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2014. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku bude 42. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO.
AMFO je najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna súťažná prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku. Hlavným poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby v regióne Turca. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania.
Fotografie bude posudzovať odborná porota v zložení: Zuzana Vajdová, Michal Lašút, Michal Pišný. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 20 autorov.
Súčasťou a pridanou hodnotou súťaže AMFO 2014 bude aj rozborový seminár, ktorý veríme, že pomôže neprofesionálnym fotografom rozvíjať umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.
Aktuálny 42. ročník bude realizovaný v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vernisáž výstavy bude 24. apríla 2014 o 16,00 hodine. Porotou vybraná kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014, ktorá sa uskutoční 24. 6. 2014 o 16,00 h. Miesto konania Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Radoslav Pančík
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
metodik pre vzdelávanie, fotografiu a film
www.tks.sk, č.t. 043/ 4132394
mail: radoslav.pancik@gmail.com

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).