Kúpeľná trasa Turčianske Teplice (Turistický cieľ cestovanie bez bariér)

Značky: , , , , ,

Náš tím monitoroval turistickú trasu po kúpeľnom meste Turčianske Teplice. Turčianske Teplice sú okresným mestom južnej časti Turca. Kúpele sú vyhľadávaným cieľom aj pre hendikepovaných turistov a pacientov.

Základné informácie

Kúpeľná trasa Turčianske Teplice

Adresa :

Ulica SNP v centre mesta Turčianske Teplice – budova Slovenských liečebných kúpeľov a.s. ( centrum mesta ) Ul. SNP č. 519

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519, 039 12  Turčianske Teplice, Slovenská republika

GPS : začiatok trasy:  48°51’38.6″N 18°51’39.1″E         koniec trasy: 48°51’38.6″N 18°51’39.1″E

Telefon : +421-43-4913 861

E-mail: rezervacie@therme.sk

Typ objektu : Termálne kúpeľné pramene – exteriér

Príslušenstvo : Parkovanie

Parkovanie : K dispozicií sú dve parkoviska priamo v centre mesta . Sú bezplatné.

Parkovisko 1:  cca 35 miest + 2 vyhradené s dopravnou značkou

Parkovisko 2:  cca 15 miest + 0 vyhradených

Parkovisko č. 1 (pre kúpeľných hostí): nachádza pred budovou Slovenských liečebných kúpeľov na začiatku trasy. Z najvzdialenejšieho miesta na parkovisko je to na začiatok trasy 80 metrov. Parkovisko je vyhradené pre kúpeľných hostí ( vjazd cez závoru )

Parkovisko č. 2  (pre neubytovaných návštevníkov): Nachádza sa na začiatku pešej zóny, v blízkosti prameňa č. 2, pred obchodným centrom Kocka. Od začiatku trasy je vzdialené 320 metrov.

Obe parkoviská sú osvetlené.

Parkovisko je zo zámkovej dlažby (šedá). Od chodníku popri ceste je oddelené pásmi trávy. Prístupový chodník budovy je z červenej dlažby ( farebná odlišnosť ). Povrch je rovný, udržovaný, bez výtlkov a jám.

Dopravná dostupnosť automobilom : Ideálna dostupnosť. Možnosť zaparkovať priamo v centre bez poplatkov. Parkovacích miest je dostatok.

MHD zastávka : nie je MHD

Názov vlakovej zastávky : Turčianske Teplice

Vzdialenosť vlakovej zastávky : 1 km

Vzdialenosť od centra peši : priamo v centre

Cyklistické cesty v okolí : Z centra mesta vychádzajú cyklotrasy a turistické trasy, ktoré sú značkované.

Charakteristika

Trasa je určená predovšetkým pre milovníkov prírody a špeciálne minerálnych prameňov. Celú trasu  je možno absolvovať peši, resp. Na vozíčku s asistentom.. Dĺžka trasy je 1,3 km. Trasa vedie po miestnych komunikáciách, pešej zóne a kúpeľnom parku v meste Turčianske Teplice.

1.         Hlavný minerálny prameň (budova  Slovenských liečebných kúpeľov )

2.         Pitný pramen 3  (Kollár-B2)- kúpeľný  park

3.         Prameň 1 (Modrý bazén)

4.        Pitný prameň 2 (Živena TJ -3)

Súčasný stav:

Trasa začína pri Hlavnom minerálnom prameni, ktorý je  umiestnený v areáli kúpeľov – v hlavnej budove SLK), medzi Ľudovým a Červeným kúpeľom. V súčasnosti je to azda najvyužívanejší vrt v kúpeľoch Turčianske Teplice.  Odvŕtaný bol v roku 1966 a zabudovaný v roku 1969. Pôvodná hĺbka bola 97 m. Jeho minerálna voda sa využíva na balneoterapeutické účely v liečebnom dome Veľká Fatra, v Smaragdovom bazéne a taktiež na vodoliečbu a vaňové kúpele. Výdatnosť – 7 l/s.

Trasa ďalej pokračuje cez kúpeľný park k Pitnému prameňu Kollár-B2 –  nachádza sa při kúpeľnom parku. Jeho přístupnost je len pre mobilné osoby, protože bol architektonicky riešený v zníženom podloží s prístupom po schodech. Prameň nad  povrch vyúsťuje cez antikorový výstroj o priemere 133 mm, priame okolie je upravené mramorom. Využíva sa na pitné účely cez pitnú vázu. Teplota vody sa pohybuje od 43 – 45,2 °C. Výdatnosť – 0,033 l/s.

Ďalšou zastávkou je prameň Modrý bazén –najstaršia budova kúpeľov ( modrá budova.), ktorá je zároveň symbolom. V súčasnosti je budova zvnúra rekonštruovaná.

Poslednou zastávkou je Pitný prameň Živena . Nachádza sa pred vstupom do kúpeľného areálu, pred liečebným domom Veľká Fatra. Zabudovaný je do kovových trubiek a minerálna voda vyteká zo štyroch vývodov do kamennej pitnej vázy. Na spodnej strane trubiek a váze vytvára žltobiele usadeniny. Vrt bol odvŕtaný v roku1965 do hĺbky 62 m. Termálna voda bola narazená v hĺbke 52 m a aj na výtoku má ešte teplotu okolo 400 °C. Využíva sa na pitné účely. Je číra, teplá, má chuť sírnej kyselky. Výdatnosť – 0,033 l/s.. Prístup je aj pre imobilných ľudí.

Táto okružná trasa pokračuje späť  k hlavnej budove Slovenských liečebných kúpeľov.

Trasa je nenáročná, oddychovo-relaxačná. Poskytuje dostatok informácii pri každom prameni prostredníctvom informačných tabúľ. Je vedená väčšinou cez kúpeľný park, ktorý je udržiavaný a okrem pestrej flóry je ozvláštnený fontánou, umeleckými kováčskymi dielami a súborom netradičných foriem lavičiek v umeleckom prevedení. Trasa spája prvky prírody, umenia s prvkami pôvodnej i modernej architektúry

Otváracia doba :

Bez obmedzení

Prístupnosť

A. Prístup k objektu

Prístupový chodník je z asfaltu,  na úseku od parkoviska č. 2 je dlažba, medzery v limite. Zábrany sú iba okolo stromov na pešej zóne ( nie sú prekážkou na trase ).  Povrch obidvoch prístupových chodníkov je rovný,  bez jám.  Výškové rozdíiely medzi povrchmi nie sú. Chodník od parkoviska č. 2 vedie pešou zónou.

Od parkoviska č. 1 je možné sa na začiatok trasy dostať cez parkovisko alebo po ceste, ktorá už leží v pešej zóne.

Chodník je širší než minimálne limity, je prispôsobený pre prejazd vozidiel. Je tu dostatočný priestor pre obchádzanie niekoľkých vozíkov.

Nájazd na prechod (na chodník od parkovika č.2) – 0,5° (0,87 %). Na chodníku priečne sklony nie sú. Je tu  rovina, pri nájazde na prechod 0,6° (1,05 %)

Vodiaca línia na chodníku nie je.

Chodník je osvetlený, v zime udržovaný.

Foto

B. Vonkajšie priestory

Trasa má pevný povrch –  asfalt,betonová dlažba (medzery do 15 mm). Na pešej zóne sa povrch neodlišuje od okolí, v parku je trasa lemovaná trávou (farevná odlišnost). Povrch trasy je väčšinou rovný, len miestami s drobnými preliačinami, ktoré nebránia prejazdu a prechodu.

V zime je povrch udržiavaný. Zo zákona o ochrane spodných vôd je tu v zime zakázané soliť cesty a chodníky. Trasa vedúca pešou zónou je široká 6 m. Trasa vedúca cez park je užšia, ale v norme limitu cca 2 m. Priečny sklon sklon: bez problémov, rovina. Pozdĺžny sklon: väčšinou rovina.

Trasa neobsahuje nebezpečné úseky. Trasa vedie pešou zónou a parkom, väčšinou  je chránená stromami a okolitými budovami. Prekážky sú iba pri prístupe k prameňu č.1 – úsek od trasy je vysypaný drobným štrkom. Prístup k prameňu č. 3 tvoria tri schody.

Lavičky sú väčšinou na pešej zóne. V parku sú špeciálne lavičky slávy, ktoré je možno použiť, avšak nie všetky sú bezbariérové.

Bezbariérové WC nie je. Je len v budove Slovenských liečebných kúpeľov. Je bezplatné.

Značenie je klasické – formou mestského informačného systému a turistických značiek. Trasa vedie čiastočne po turistickej značkovanej trasy.

Na trase sa nachádza informačný panel s mapou mesta. Pri prameni č. 1 a č.3 sa vyskytujú informačné štítky s popisom v slovenskom jazyku.  Popri trase a na pešej zóne je niekoľko reštaurácii aj s vonkajším posedením.

foto

 

C. Vnútorné priestory

Vstup s  je určený pre  všetkých návštevníkov, vrátane vozičkárov. Vnútorné priestory  spĺňajú všetky štandardy bezbariérovosti.  Personál je vyškolený. Možnosť poskytnutia turistického sprievodcu pre skupiny.

Informačné  materiály a zdroje sú k dispozícií – informačná brožúrka s orientačným plánom areálu, dotykový panel a webové zdroje: www.therme.sk.

foto

Okolie

Aquapark

Múzeum Mikuláša Galandu

Náučný chodník Lesopark Bôr

/ 62 Articles

Dalibor Steindl

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).