Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika, Fondu mikroprojektů. Realizátorem projektu je Občanské sdružení Trianon.

Potrebu bezbariérového prostredia má až 40% populácie

OZ TRIANON SK v spolupráci s partnermi z Českej republiky spracovali finálne výstupy projektu „Cestovanie bez bariér“. Cieľom projektu, ktorý prebiehal od roku 2013 bolo zoznámenie sa s metodikou mapovania prístupnosti turistických atraktivít, prezentácia skúseností s mapovaním na…

Múzeum Karola Plicku (Turistický cieľ cestovanie bez bariér)

Preskúmali sme bezbariérovosť v Múzeu Karola Plicku v Blatnici. Toto múzeum je vysunutou expozíciou Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine. Inštalovaná je v barokovo-klasicistickom kaštieli rodiny Pronayovcov z polovice 18. stor. Základné informácie…

Blatnický hrad (Turistický cieľ cestovanie bez bariér)

Zrúcanina kráľovského hradu Blatnica sa nachádza na nízkom vápencovom chrbte Plešovice oddeľujúcom Gaderskú dolinu od Turčianskej kotliny, vo výške 685 m.n.m., 2 km severne od rovnomennej obce. Napriek zložitejšej prístupnosti je tento hrad cieľom aj…

WORKSHOP STUDY TOUR – CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Ve dnech 27. 3.-28. 3. 2014 se uskutečnila aktivita č. 2 Study Tour projektu Cestování bez bariér v Beskydech. Aktivitu organizovalo občanské sdružení TRIANON Český Těšín, které je nositelem projektu. Cílem aktivity bylo seznámení s…

CESTOVNÝ RUCH PRE VŠETKÝCH

6. februára sa uskutočnil v Českom Těšíne úvodný workshop česko – slovenského projektu „Cestovanie bez bariér“. Workshop organizovalo Občianske združenie Trianon Český Těšín, ktoré je nositeľom projektu. Malá Fatra z Turca. Cieľom je prenesenie českej…