z diania v Matici Slovenskej

Národné Matičné slávnosti 1.- 4.8.

NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI 150. výročie založenia Matice slovenskej V dňoch 1. až 4. augusta 2013 sa v Martine uskutočnia Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholia oslavy 150. výročia založenia Matice slovenskej. Hlavnými organizátormi podujatia, ktoré sa…

Slovesná jar – 7. 6. 2013

Matica slovenská (MS) vo svojom jubilejnom roku organizuje už 47. ročník Slovesnej jari, ktorá sa bude konať od 27. marca (Jarné knihobranie v Bratislave) do 7. júna (Veniec víťazov, prehliadka víťazov celoslovenských recitačných súťaží v…

Aktuálna beseda Matice slovenskej

V predchádzajúcom období v rámci projektu MATICA TV nakrútili ďalšiu besedu, v rámci ktorej nás bližšie oboznámili s činnosťou Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Hosťom besedy bol PaedDr. Miroslav Bielik, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS. Reč…

Zaujímavá beseda aj s neterou J.C. Hronského

Informačné ústredie Matice slovenskej nakrútilo v rámci projektu Matica TV v decembri minulého roka ďalšiu zaujímavú besedu. Venovaná bola významnej osobnosti našej histórie – J.C. Hronskému. O jeho živote a diele sme sa rozprávali s jeho…

Beseda o činnosti Členského ústredia Matice slovenskej

Informačné ústredie Matice slovenskej nakrútilo v decembri ďalšiu, v poradí tretiu besedu v rámci projekt Matica TV. Tentoraz môžete získať viac informácií o činnosti Členského ústredia Matice slovenskej. Hosťami besedy boli Ing. Marián Tkáč,PhD. –…

Page 1 of 2

  • 1
  • 2